Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Europejska współpraca w dziedzinie administracji

Skutki wejścia Polski do UE

W raz z wejściem Polski do Unii Europejskiej stała się ona również jednym z pantów współpracujących w zakresie wykonywania żądań z zakresu administracji publicznej. Ramy tej współpracy są określone w przepisach prawa unijnego. Celem tych przepisów jest zarówno wzajemny przepływ informacji jak i stwarzanie ułatwień dla beneficjentów administracji publicznej, zwłaszcza obywateli państw członkowskich. Zgodnie kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji udziela pomocy w tym zakresie zarówno na wniosek jak i z urzędu. Pomoc ta obejmuje również możliwość podjęcia pewnych czynności procesowych przez organ prowadzący postępowania w okręgu, w którym strona ma miejsce zamieszkania w ramach tak zwanej pomocy prawnej. Jest to instytucja zbliżona do tej która znamy z procedury cywilnej. W zakresie udzielanej pomocy właściwość organów określają przepisy prawa unijnego. Jeżeli w danym konkretnym przypadku przepisy te nie regulują kwestii właściwość materia ta jest uregulowana zgodnie z przepisami procedury administracyjnej.

Procedura udzielenia pomocy

Wniosek o udzielenie pomocy może być sporządzony w dowolnym języku. Nie dotyczy to języków, które nie posiadają statusu języków urzędowych UE. Dla przykładu jednym z jeżyków urzędów UE jest język Polski, a statusu takiego nie posiada język rosyjski. W zakresie jeżyków urzędowych organ jest zobowiązany do przetłumaczenia wniosku celem jego rozpatrzenia, a obowiązek ten nie spoczywa bowiem na wnioskodawcy. Na wnioskodawcy ciąży natomiast obowiązek sporządzenia uzasadnienia ww. wniosku. Obowiązek ten dotyczy również organów administracji publicznej zwracających się o pomoc. W przeciwnym wypadku organ wezwie do uzupełnienia wniosku pod rygorem zwrotu. Z uwagi na ten fakt warto powierzyć napisanie takiego wniosku adwokatowi albo radcy prawnego.

Przekazywanie informacji

W celu zaoszczędzenia kosztów przy przekazaniu informacji organu administracji rożnych państw przekazują pomiędzy sobą informacje w formie elektronicznej. Zapewnia to zarówno oszczędności jak i szybkość postępowania w tym zakresie. Przepisy dotyczące ww. pomocy stosuje się również do niska innych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Dla przykładu Szwajcaria jest właśnie takim krajem. Kraj ten współpracuje z UE także w innych materiach.

Pomoc w sprawach transgranicznych

Jeżeli potrzebujesz pomocy w postępowaniach administracyjnych o charakter trans-graniczny w ramach wspólnoty europejskiej serdecznie zapraszamy do współpracy z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jesteśmy gotowi, aby pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów o charakterze prawnym.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus