Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Głosowanie pisemne na zgromadzeniu wspólników

Decyzję Zgromadzenia Wspólników 

 Niektóre decyzję dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Co do zasady dotyczy to spraw o najistotniejszym znaczeniu dla spółki. Do takich spraw należy przede wszystkim zmiana umowy spółki. Zmiana umowy spółki może być konieczna, między innymi w związku z zamiarem rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej. W tym miejscu warto zauważyć, że pomimo, iż w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca może ujawnić jedynie 10 kodów PKD, to cały zakres przedmiotu działalności spółki powinien być określony w umowie (statucie).

Zasady podejmowania uchwał przez Zgromadzenie wspólników

  Zasadą jest podejmowanie uchwał przez Wspólników na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie takie może być zwołane wyłącznie z zachowaniem trybu określonego w kodeksie spółek handlowych (w tym zakresie konieczne jest między innymi zawiadomienie w określonym terminie osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu) z pewnymi wyjątkami (gdy pomimo nie zwołania Zgromadzenia Wspólników w formalnym trybie na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, tj. wszyscy wspólnicy, ewentualnie ich pełnomocnicy lub przedstawiciel ustawowi i żaden z nich nie sprzeciwi się odbyciu tego Zgromadzenia, ani rozpatrzeniu poszczególnych spraw na zgromadzeniu). Taki wyjątek stanowi możliwość podjęcia uchwały poza zgromadzaniem. Instytucja ta jest uregulowana w paragrafie 2 artykułu 227 kodeksu spółek handlowych. Na podstawie tej instytucji wspólnik może wyrazić zgodę na podjęcie uchwały. Zgoda taka musi zostać wyrażona na piśmie, ewentualnie wspólnik może także wyrazić zgodę na głosowanie pisemne. W tej sytuacji wspólnik może również zagłosować przeciwko podjęciu uchwały. W sytuacji gdy uchwała dotyczy zmiany umowy spółki powinna ona zostać zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. W doktrynie przyjmuje się, że w takiej sytuacji notariusz ma prawo sporządzić akt notarialny dokumentujący treść uchwały oraz wynik glosowania w formie pisemnej. Jest to znaczne ułatwienie dla wspólników, gdyż nie zawsze istnieje możliwość osobistego udziału w Zgromadzeniu Wspólników lub upoważnienia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów w toku tego zgromadzenia. Po podjęciu uchwały w sprawie zmiany umowy spółki należy zgłosić ten fakt na urzędowym formularzu do Krajowego Rejestry Sądowego oraz dołączyć niezbędną dokumentację, w tym akt notarialny i tekst jednolity zmienionej umowy lub statutu spółki.

Kontakt z Kancelarią 

  Kancelaria pomaga przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus