Gry komputerowe

Charakter prawny gry komputerowej

Gry komputerowe pod względem prawnym traktowane są jako utwory audiowizualne lub programy komputerowe. Przepisu prawa autorskiego w sposób bezpośredni, a nawet pośredni nie definiują praw do gry komputerowej. Nie znaczy jednak, że prawo do gry komputerowej nie podlega ochronie. Z orzecznictwa wynika, że gra komputerowa podlega takiej samej ochronie jak program komputerowy lub utwór audiowizualny. Jest to zrozumiałe bowiem, gra posiada elementy programu komputerowego stanowi bowiem kod rozumiany jako zespół znaków w określonym języku programowania, a jednocześnie bez wątpienia posiada element audiowizualny na który składają się wszelakie dźwięki, które może usłyszeć gracz podczas gry, muzyka oraz obraz. Często w grach występują typowo audiowizualne elementy takie jak wprowadzenie do fabuła. Natomiast sama fabuła bez wątpienia jest utworem jako pewna historia, na bazie której powstała gra, tym bardziej, że gry często powstają na podstawie książek, filmów lub komiksów.

Prawa do gry 

Autorskie prawa osobiste do gry są niezbywalne, oznacza to, że nie można przypisać autorstwa gry komuś innemu, nawet jeżeli prawdziwy autor się na to zgodzi. Jest to niemożliwe, co więcej niezgodne z prawem. Można natomiast przenieść majątkowe prawa autorskie do gry komputerowej na inny podmiot, w szczególności na wydawcę, wówczas to do tego podmiotu, który nabył prawa majątkowe do gry komputerowej trafią zyski ze sprzedaży gry.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Najczęściej autor gry ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie jest w stanie sam wydać gry oraz jej dystrybuować na rynek. W takich przypadkach jest zmuszony do współpracy z wydawcą. Wydawca w zamian za wydanie gry przejmuje majątkowe prawa autorskie, ewentualnie co rzadsze otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wydawca opracowuje grę na potrzeby wprowadzenia do rynku, w szczególności dopasowuje grę komputerową na rożne platformy i systemy operacyjne, np. PC czy Xbox. Autor gry posiada jednak zawsze prawo do nadzoru autorskiego, a więc oceny czy gra w finalnym opracowaniu odpowiada jego zamierzeniom. Wydawca jest również ograniczony w czasie, jeżeli spóźnia się z terminem wydania gry w zakresie terminów, o którym mowa w ustawie lub umowie twórca gry komputerowej może pod pewnymi warunkami odstąpić od umowy wydawniczej.

Pomoc prawna radcy prawnego

Jeżeli chcesz zasięgnąć porady adwokata, radcy prawnego lub prawnika specjalizującego się w prawie autorskim w szczególności ochronie praw twórcy gry komputerowej skontaktuj się z nami. Opracowujemy umowy wydawnicze oraz dokonujemy ich analizy. Znajdziesz nas w Kancelarii w Rzeszowie, a także Przeworsku oraz Jarosławiu. Zapraszamy.