Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Kto może reprezentować dłużnika w toku postępowania upadłościowego?

Co do zasady pełnomocnikiem upadłego konsumenta przed Sądem może być wyłącznie adwokat, radca prawny lub osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jest regulowane?

Tak. Wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które ustala minimalne stawki wynagrodzenia także w sprawach upadłościowych. Wynagrodzenie to wynosi 3 600 zł. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za całe postępowanie.

Jakie są rynkowe stawki za pomoc w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej?

Większość adwokatów w sprawach o ogłoszenie upadłości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej czyli Konsumentów pobiera wynagrodzenia w stawce minimalnej czyli 3 600 zł. Cena ta zwykle zawiera wartość podatku VAT, a zatem jest to wynagrodzenie brutto. Wynagrodzenie to obejmuje sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wszelkich niezbędnych pisma i reprezentację dłużnika w Sądzie. Wyższe wynagrodzenie jest pobierane w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorców.

Czy warto korzystać z pomocy tzw. Kancelarii upadłościowych?

Przed zgłoszenie się o pomoc w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej należy sprawdzić, czy Kancelaria posiada uprawnienia do świadczenia usług adwokackich lub radcowskich, ewentualnie usług doradcy restrukturyzacyjnego. Wiele firm nie posiada takich uprawnień i korzysta z braku świadomości Klientów na temat zasad świadczenia usług prawnych w Polsce. Adwokaci i radcy prawni nie mogą świadczyć usług dla Klientów takich firm, pomimo, iż firmy te zapewniają lub sugerują, iż zatrudniają adwokatów lub radców prawnych co nie jest zgodne z prawdą. Usługi adwokackie lub radcowskie mogą być świadczone wyłącznie przez Kancelarie adwokackie, radcowskie lub spółki osobowe tworzone przez adwokatów lub radców prawnych.

Jak uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów wynagrodzenia za pomoc w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej?

W celu uzyskania fachowej pomocy prawnej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej najlepiej zwrócić się bezpośrednio do adwokata lub radcy prawnego i nie korzystać z pomocy pośredników. W przypadku korzystania z pomocy pośredników wynagrodzenie za prowadzenie sprawy może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, na które w większości składa się prowizja dla pośrednika. Ponadto pośrednicy często wprowadzające Konsumentów w błąd do obowiązującego stanu prawnego z powodu braku wiedzy lub, w celu nakłonienia Konsumenta do zawarcia umowy.

Czy adwokat lub radca prawny może współpracować z firmami oferującymi pomoc w upadłości konsumenckiej?

Jeżeli firma nie posiada uprawnień do świadczenia usług adwokackich lub radcowskich, albo do wykonywania innego zawodu takiego jak doradca podatkowy lub doradca restrukturyzacyjny adwokat lub radca prawny nie powinien współpracować z takim podmiotem, jeżeli oferuje on świadczenie pomocy prawnej, np. w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Na co warto uważać?

Należy zawsze sprawdzać czy firma oferujący pomoc prawna w zakresie ogłoszenia upadłości posiada uprawnienia. Przeciętny obywatel bardzo często nie jest świadomy,  że decyduje się na współpracę z Kancelarią, która nie może świadczyć usług adwokackich lub radcowskich. Przed nawiązaniem współpracy należy sprawdzić dany podmiot jest wpisany na właściwą listę samorządu zawodowego.

Czy wynagrodzenia za pomoc w ogłaszaniu upadłości obejmuje także reprezentację po ogłoszeniu upadłości?

Co do zasady nie. W przypadku konieczności reprezentowania w toku ustalenia planu spłaty lub innego postępowania po ogłoszeniu upadłości pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie.

Potrzebujesz pomocy prawnej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Możesz zgłosić się do dowolnie wybranej Kancelarii adwokackiej i radcowskiej. Jeżeli chcesz skorzystać z usług naszej Kancelarii radcowskiej zadzwoń pod numer 724 046 782 lub napisz. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.