Ile trwa rozwód?

Na czym polega rozwód?

Rozwód jest to potoczna nazwa postępowania sądowego, którego celem jest ustalenie całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz rozwiązanie małżeństwa. W postępowaniu rozwodowych Sąd orzeka także w innych sprawcach, które mają bezpośredni związek z rozwodem, takich jak ustalenie winnego rozpadu małżeństwa, zasądzenia alimentów na wspólne, małoletnie dzieci stron, ustalenia miejsca pobytu tych dzieci oraz zasad wykonywania władzy rodzicielskiej względem tych dzieci przez rodziców oraz otrzymywania z nimi kontaktów. W postępowaniu rozwodowych Sąd może także orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, jednak w praktyce rzadko ma to miejsce.

Od czego zależy jak długo będzie trwać sprawa rozwodowa?

Długość sprawy rozwodowej jest zależna przede wszystkim od tego, czy Sąd będzie orzekał o winie rozpadu pożycia małżeńskiego oraz posiadania przez małżonków wspólnych dzieci. Te dwa czynniki mają decydujący wpływ na długość trwania procesu rozwodowego.

Czy można rozwieść się w 15 minut?

Tak, to pytanie bardzo często jest zadawane. Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci oraz zgodnie wnoszą o to, aby Sąd nie orzekał o tym, które z nich jest winne rozpadu małżeństwa i zgadzają się na rozwód rozprawa rozwodowa może potrwać nawet krócej niż 15 minut. W praktyce bardzo często zdarzają się takie sytuacje. Warto jednak pamiętać, że od momentu wniesienia pozwu o rozwód do terminu rozprawy może upłynąć około 3 miesiące.

Czy rozwód może trwać latami?

Tak również może się zdarzyć. W przypadku gdy Sąd będzie orzekał o winie rozpadu małżeństwa, a strony posiadają wspólne małoletnie dzieci czas trwania procesu rozwodowego może się znacznie wydłużyć, nawet do kilku lat. W takiej sytuacji możliwe jest, że Sąd skieruje sprawę do mediacji, co będzie generować kolejne koszty dla stron oraz wydłuży postępowanie. Oczywiście można odmówić udziału w mediacji. Najbardziej wydłużają proces rozwodowy spory dotyczące ustalenia zasad wykonywania władzy rodzicielskiej oraz miejsca pobytu dziecka. W takim przypadku najczęściej konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, powołania biegłych i specjalistów, których zadaniem będzie ustalenie, który z rodziców daje lepsza rękojmie sprawowania opieki nad dzieckiem. W takich sytuacjach bardzo często strona niezadowolona z orzeczenia wnosi apelację, co jeszcze bardziej wydłuża postępowanie.

Czy Sąd może nie orzec rozwodu jeżeli druga strona się na to nie zgadza?

Teoretycznie tak, jeśli druga strona wykaże, że rozwód będzie naruszał dobro wspólnych dzieci. W praktyce jednak, gdy jedna ze stron żąda rozwodu, jej żądanie będzie uwzględnione, nawet jeżeli drugi małżonek jest przeciwny. Brak zgody drugiego małżonka nie wydłuży też znacząco czasu trwania procesu rozwodowego. Oczywiście, nie wyklucza to sytuacji, że to strona żądająca rozwodu będzie uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego. Zdarzają się także sytuację, że w razie procesu rozwodowego dochodzi do pogodzenia małżonków i wówczas postępowanie na wniosek stron jest umarzane. W sytuacji natomiast, gdy Sąd dojdzie do wniosku że decyzja o rozwodzie jest pochopna zamiast rozwodu może zostać orzeczona separacja, gdyż żądanie rozwodu będzie przedwczesne. Ze względu jednak na fakt, że na wyznaczenie rozprawy czeka się kilka miesięcy przypadku orzeczenia separacji zamiast rozwody są bardzo rzadkie.

Czy można przyspieszyć sprawę rozwodową?

Co do zasady nie. Jeżeli jednak pomiędzy małżonkami nie istnieje spór co do orzeczenia rozwodu sprawa najprawdopodobniej zakończy się na pierwszej rozprawie. Warto jednak pamiętać, że pomocy prawnej w sprawach rozwodowych należy szukać wyłącznie u adwokatów i radców prawnych, gdyż korzystanie z usług podmiotów lub osób, które nie posiadają takich uprawnień wiąże się z ryzykiem, np. ujawnienia wrażliwych danych na temat pożycia małżonków.