Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Interpretacja przepisów

Trudna wykładnia przepisów prawa

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nie są jasne. Przedsiębiorca musi zatem zdecydować w jaki sposób dokona ich interpretacji. W niektórych sytuacjach podmiot gospodarczy może działać w dobrej wierze, a pomimo to naruszyć przepisy prawa. W związku z tym racjonalny ustawodawca powinien przewidzieć instytucję, które będą stanowić ochronę przedsiębiorcy w tym zakresie. Regulację taką stanowi między innymi możliwość uzyskania interpretacji podatkowych. Możliwość uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa administracyjnego przewidują również przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zgodnie z postanowieniami ww. ustawy zwrócić się o dokonanie interpretacji przepisów dotyczących danin publicznych. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania informacji na temat wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jak uzyskać urzędowa interpretację prawa?

W celu uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa zainteresowany podmiot musi złożyć wniosek do właściwego organu. Wniosek ten musi zawierać obligatoryjnie określone elementy. Wniosek ten musi dotyczyć określonej sytuacji, gdyż interpretacja wydawana jest w danej konkretnej sprawie. Sytuacja będąca przedmiotem interpretacji może mieć charakter teraźniejszy albo przyszły. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania swojego stanowiska w sprawie. Stanowisko to określa propozycje wnioskodawcy w zakresie interpretacji przedmiotowych przepisów oraz ich zastosowania do danej, konkretnej sytuacji. Ponadto co oczywiste wniosek przedsiębiorcy musi zawierać informacje o charakterze formalnym. Do takich informacji należy oznaczenie podmiotu składającego wniosek w raz ze wskazaniem jego siedziby oraz miejsca zamieszkania ze wskazaniem dokładnego adresu siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada inny adres do doręczeń, niż adres prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazania również tego pierwszego adresu. Przedsiębiorcy posiadający numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, tacy jak spółki prawa handlowego muszą także podać ten numer we wniosku o wydanie ww. interpretacji prawa. Wszyscy przedsiębiorcy muszą natomiast wskazać w ww. wniosku Numer Identyfikacji Podatkowej. Wniosek ten może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Udzielamy pomocy prawnej także w sprawach administracyjnych dotyczących interpretacji przepisów prawa dokonywanej przez właściwe organy administracji publicznej.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus