Jak skutecznie się rozwiązać małżeństwo?

Czy zawsze Sąd orzeka rozwód?

Osoby, które chciałyby rozwiązać swoje małżeństwo przez rozwód często obawiają się, że sprawa ta może zakończyć się dla nich niekorzystne, tj. Sąd nie orzeknie rozwodu. Dodatkowo osobom takim zwykle zależy na czasie, gdyż najczęściej chciałyby sobie ułożyć życie na nowo. Kluczowym w tej sytuacji jest to czy oboje małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód. Niestety bardzo często jest tak, że małżonek nie utrzymuje kontaktów z drugim małżonkiem. W takim przypadku należy wnieść pozew o rozwód i oczekiwać reakcji drugiego małżonka. Drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew złożyć własne pismo procesowe. W piśmie tym może zgodzić się w pełni z żądaniem rozwodu i innymi wnioskami pozwanego lub pozwanej. Może również żądać oddalenia powództwa twierdząc, że nie doszło do trwałego, zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W pozwie o rozwód jak wiadomo można wnosić o nieorzekanie o winnym rozpadowi pożycia małżeńskiego. Czasami zdarza się tak, że w powód wnosi o nieorzekanie o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, a wniosek przeciwny znajduje się w piśmie procesowym pozwanego (pozwanej).

Porozumienie małżonków w sprawie o rozwód

Jeżeli małżonkom zależy na szybkim rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej najlepiej jest dogadać się we wszystkich istotnych elementach. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci małżonkowie powinni ustalić kto będzie sprawował nad nimi opiekę i na jakich zasadach będzie mógł się z nimi kontraktować drugi małżonek. W takiej sytuacji sporządza się stosowne porozumienie pomiędzy małżonkami. Porozumienie takie może być sporządzone również w Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Aby przyspieszyć całą procedurę należy także dojść do porozumienia w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku również można zawrzeć stosowną ugodę. Jeżeli małżonkowie doszli do porozumienia w przedmiotowych kwestiach jeden z małżonków może złożyć pozew rozwodowy. Sporządzenie pozwu można również powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. W takim przypadku Sad wyznaczy rozprawę rozwodową. Jeżeli małżonkowie nie zmienią zdania w zakresie orzeczenia rozwodu najczęściej sprawa skończy się pozytywnie na pierwszej rozprawie i powództwo zostanie uwzględnione. Jeżeli jednak któryś z małżonków zmieni zdanie Sąd może skierować strony na mediację. Mediacja taka stanowi istotne przedłużenie postępowania.

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie obsługuje sprawy rozwodowe. W dzisiejszych czasach w związku z dynamiką życia sprawy te są coraz częstsze. Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat warunków współpracy zapraszamy do kontraktu. Na stronie znajdują się także inne artykułu dotyczące tematyki rozwodów.