Jak ubrać się do Sądu

Jaki strój obowiązuje na rozprawie Sądowej?

Na rozprawie Sądowej obowiązuje strój formalny. Z uwagi na ten fakt nie jest dopuszczalne, aby do Sądu udać się w stroju sportowym.

Jak powinien ubrać się do Sądu mężczyzna?

W przypadku mężczyzn ubiór ten powinien obejmować spodnie i koszule. Najlepiej jak osoby płci męskiej do Sądu udadzą się w garniturze. Ubiór powinien być czysty i schludny, wszystkie guziki powinno być zapięte, a ubranie wyprasowane. Buty również powinny być czyste. Mężczyzna nie powinien przychodzić do Sądu w obuwiu sportowym lub klapkach.

Jak powinna ubrać się do Sądy Kobieta?

Kobiety mają znacznie trudniejsze zadanie, gdyż w przeciwieństwie do mężczyzn mają znacznie większą ilość możliwych opcji niż mężczyźni. Standardowym strojem formalnym dla Kobiety będzie spódnica lub spodnie oraz bluzka lub garsonka, ewentualnie kostium. Jeżeli chodzi o obuwie to należy unikać obuwia sportowego. Do Sądu lepiej udać się w płaskich butach, aby uniknąć potknięcia.

Dlaczego formalny ubiór jest tak ważny?

W Sądzie obowiązuje powaga. Sąd rozstrzyga ważne, życiowe sprawy, dlatego też ubiór uczestników rozprawy nie może tej powagi naruszać, tylko być adekwatny do sytuacji.

Co grozi za niewłaściwy ubiór w Sądzie?

Teoretycznie Sąd może ukarać grzywną lub nawet wydalić z sali rozpraw osobę, której ubiór nie jest odpowiedni. W praktyce jednak dotyczy to skrajnych sytuacji. W przypadku, gdy udamy się do Sądu w sportowym lub niechlujnym ubraniu Sąd zwróci nam tylko na to uwagę. Pamiętajmy jednak, że nieodpowiedni ubiór może wpłynąć na naszą wiarygodność w oczach Sądu, a tym samym wpłynąć negatywnie na wynik procesu.

Jak ubierają się profesjonalni uczestnicy rozprawy?

Sędziowie, asesorzy sądowi, adwokaci, radcowie prawni, radcowie prokuratorii generalnej skarbu państwa oraz prokuratorzy zobowiązani są do noszenia prawniczej togi. Togi te różnią się żabotem oraz elementami dodatkowymi, np. łańcuchem. Niektórzy profesjonalni uczestnicy obrotu prawnego, tacy jak aplikanci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi nie są uprawnieni, i zobowiązani do noszenia togi. Togi nie zakłada również protokolant sądowy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Sąd może zwolnić profesjonalnego uczestnika rozprawy z obowiązku noszenia togii. Toga prawnicza musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.

Czy na rozprawie zdalnej również obowiązuje ubiór formalny?

Tak. Podczas rozprawy zdalnej również obowiązuje ubiór formalnym. Dotyczy to zarówno uczestników postępowania jak i ich pełnomocników. W trakcje rozprawy zdalnej prawnicy również są zobowiązani do noszenia togi. Bez znaczenia jest okoliczność, że w trakcie rozprawy zdalnej uczestnicy widziani są przez Sąd tylko na planie amerykańskim. W przypadku gdy ubiór któregoś z uczestników postępowania budzi zastrzeżenia Sąd może przerwać rozprawę i polecić zmianę tego ubioru na odpowiedni.

Rola pełnomocnika

W wezwaniu na rozprawę nie informuje się uczestników o tym, jak powinni się ubrać na rozprawę. Jeżeli strona działa przez adwokata lub radcę prawnego pełnomocnik powinien pouczyć stronę o wymaganiach co do ubioru jaki należy założyć udając się do Sądu.

Co jeżeli niewłaściwie ubrałem się na rozprawę?

Jeżeli niewłaściwie ubrałeś się na rozprawę zachowaj spokój. Jeżeli nie możesz zmienić ubrania to udaj się do Sądu zgodnie z wezwaniem i wyjaśnij Sądowi dlaczego doszło do takiej sytuacji. Powinieneś przeprosić i zapewnić, że taka sytuacja więcej nie będzie miała miejsca.