Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Jak uzupełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Jak można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zasadą jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką elektronicznie. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia takiego wniosku ustnie wobec pracownika sekretariatu Sądu, który wprowadzi dane do systemu informatycznego.

Od czego zacząć sporządzenie wniosku?

Najpierw należy założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępnym pod adresem:

https://prs.ms.gov.pl/krz

W celu założenia konta w portalu należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wybór właściwego wniosku

Następnie wybieramy opcję "nowy wniosek", potem "pisma w postępowaniu upadłościowym", w dalszej kolejności należy wybrać pole dotyczące Konsumentów oraz osobę składającą wniosek, tj. wierzyciela konsumenta lub samego konsumenta, czyli osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Po wyborze właściwego wniosku wyświetli się elektroniczny formularz.

Dane dłużnika

W tym polu należy wpisać imię i nazwisko, a także adres zamieszkania dłużnika. W tym miejscu uzupełniamy również numer PESEL dłużnika, a także numer NIP, jeżeli dłużnik go posiada. Należy też podać w jakiej miejscowości znajduje się centrum życiowe dłużnika, gdyż okoliczność ta decyduje o właściwości miejscowej Sądu.

Wybór właściwego Sądu

Wniosek o upadłość konsumenta kierujemy do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejscowość gdzie znajduje się centrum życiowe dłużnika. Nie każdy Sąd Rejonowy rozpatruje tego rodzaju sprawy, więc przed złożeniem wniosku warto ustalić właściwość miejscową Sądu.

Uzasadnienie wniosku

W uzasadnieniu wniosku należy opisać sytuację majątkową, finansową, a także osobistą dłużnika. W tym miejscu należy opisać historię dłużnika wskazując przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Uzasadnienie można dołączyć jako osobny plik w formacie doc lub pdf lub też skorzystać z pola znajdującego się w formularzu, które ma ograniczoną liczbę znaków.

Dowody

W polu dowody wpisujemy nazwę dowodu oraz okoliczność jaką ma stwierdzać. W tego rodzaju wniosku dłużnicy dołączają przede wszystkim dowody na okoliczność wysokości zadłużenia, np. wezwania do zapłaty.

Przychody oraz koszty dłużnika za ostatnie 6 miesięcy

W tym miejscu należy wpisać sumę dochodów dłużnika oraz kosztów utrzymania dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu za ostatnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Każdy rodzaj przychodu oraz kosztu należy podać odrębnie. Pamiętaj, że zarówno koszty jak i przychody należy podać w ujęciu za 6 miesięcy, a nie miesiąc.

Spis wierzycieli

W spisie wierzycieli należy umieścić każdego z wierzycieli z podaniem nazwy, adresu siedziby, numeru we właściwym rejestrze, a także kwoty przysługującej mu wierzytelności i terminu wymagalności. Celowe pominięcie wierzyciela jest niedopuszczalne. Spis wierzycieli stanowi załącznik do wniosku.

Inne załączniki i oświadczenia

Wypełniając wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba zaznaczyć pole potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Ponadto dłużnika może dołączyć do wniosku inne załączniki, przede wszystkim dowody (skany dokumentów). W terminie 3 dni od złożenia wniosku należy przesłać do Sądu orginały załączonym dokumentów, chyba, że wniosek kieruje w naszym imieniu adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz zespół radców prawnych może przyjąć wniosek o upadłość oraz reprezentować Cię w całym postępowaniu. Nasze dane znajdziesz na stronie głównej.

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus