Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jak uzyskać obywatelstwo polskie

Kogo dotyczy procedura?

 Coraz więcej Cudzoziemców stara się o nadanie polskiego obywatelstwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego daje szereg uprawnień zwłaszcza w zakresie swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej. Istnieją dwie drogi naturalizacji Cudzoziemca. Obywatelstwo polskie może nadać Prezydent lub też Cudzoziemiec może zostać uznany za obywatela polskiego w drodze decyzji administracyjnej Wojewody. W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z uznaniem, nadaniem oraz przewróceniem obywatelstwa naszego kraju.

Rola prezydenta

Prezydent może co do zasady nadać obywatelstwo polskie każdemu Cudzoziemcowi. Nie jest konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek, gdyż decyzja Prezydenta w tym zakresie ma charakter typowo arbitralny. Warto tutaj zauważyć, że w tej procedurze nie obowiązują termin załatwienia sprawy określone w kodeksie postępowania administracyjnego dlatego też okres oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia może być wydłużony. W tym przypadku Cudzoziemiec powinien złożyć stosowny wniosek do Wojewody, który prześle ww. żądanie do Prezydenta. Wniosek taki należy uzasadnić, bo chociaż decyzja Prezydenta jest arbitralna to warto przytoczyć argumenty uzasadniające wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie. Argumentami takimi mogą być w szczególności zasługi Cudzoziemca dla narodu i państwa polskiego. Inna drogą utrzymania obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego. W tym przypadku konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek o charakterze formalnych. Warunki te dotyczą, w szczególności okresu legalnego pobytu na terytorium, posiadania stałego źródła dochodu, czy też posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub posiadania karty Polaka. Wniosek o uznania obywatela polskiego podlega opłacie w kwocie 219 zł. Komplet dokumentacji i sam wniosek może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Jest to pomocne zwłaszcza dla Cudzoziemców, którzy nie posługują się biegle językiem polskim na piśmie. Wniosek ten uzupełnia się na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście formularz ten może być uzupełniony wyłącznie w języku polskim. W postępowaniu tym Wojewoda powinien wydać decyzję w terminie określonym przepisami  właścj ustawy. Istnieje także możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu obywatelstwa Cudzoziemiec może wyrobić polski paszport i dowód osobisty.

Jak możemy pomóc?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga cudzoziemcom w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Bardzo często przypadki te dotyczą osób narodowości polskiej, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus