Jak założyć firmę?

Procedura założenia firmy 

Założenie firmy nie jest zadaniem prostym i wymaga spełnienia pewnych formalności. Na początek musimy zdecydować w jakiej formie chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Musimy podjąć decyzję czy zakładamy indywidualną działalność gospodarczą, czy też spółkę. Indywidualną działalność gospodarczą możemy prowadzić sami lub w formie spółki cywilnej, która stanowi de fakto umowę. W obu przypadkach musimy się zarejestrować w CEIDG czyli Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej. Wpis w tej ewidencji jest bezpłatny i stanowi również zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Wniosek do CEIDG nie obejmuje natomiast zgłoszenia VAT-R (zgłoszenie to jest obowiązkowe w przypadku czynnych podatników VAT) oraz zgłoszenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako Ubezpieczonego. Wpis w CEIDG jest bezpłatny. Niejednokrotnie przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty od osób podszywających się pod CEIDG w bezpośredni lub pośredni sposób, pisma takie należy ignorować, bowiem od wpisu i prowadzenia CEIDG nie pobiera się opłat. We wniosku do CEIDG znajduje się również żądanie nadania numeru REGON. W związku z tym w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej musimy wskazać kod PKD, który określa rodzaj prowadzonej działalności  gospodarczej, np. w przypadku działalności prawniczej prowadzonej przed adwokatów i radców prawnych ten kod brzmi: 69.10.Z. We wniosku podajemy też adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku do CEIDG

Sam wniosek o wpis w CEIDG możemy złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu. W tym drugim przypadku koniecznym jest posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowane ważnym, kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego. Możemy również posłużyć się weryfikacją tożsamości za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Natomiast profil zaufany możemy założyć przez Internet, musimy go jednak potwierdzić osobiście poprzez okazanie dokumentu tożsamości przed upoważnionym do potwierdzania profilów zaufanych pracownikiem dowolnie wybranego urzędu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc w formalnościach związanych z założeniem firmy 

Jeżeli chciałbyś założyć działalność gospodarczą, a przerażają Cię formalności z tym związane możesz udać się do Kancelarii adwokackiej bądź Kancelarii radcowskiej. Prawnik w Twoim imieniu zarejestruje Twoją firmę. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność możesz również zgłosić się do mojej Kancelarii Radcy Prawnego. Swoja praktykę prowadzę na terenie Powiatu Przeworskiego, Powiatu Przeworskiego oraz Powiatu Rzeszowskiego, jednak rejestruje działalności gospodarcze z całej Polski.