Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jurysdykcja krajowa w sprawach o alimenty

Sprawy o charakterze trans-granicznym

W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej mobilni. W związku z tym faktem procedowanych jest coraz więcej spraw o charakterze trans-granicznym. Do takich spraw należą również sprawy o alimenty jeżeli uprawniony lub zobowiązany do alimentacji przebywa na terenie innego kraju. Najczęściej w polskich realiach dotyczy to krajów należących do wspólnoty europejskiej (UE). W niniejszym artykule zostanie omówiona jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych uregulowana w przepisach prawa unijnego.

Jurysdykcja krajowa na podstawie prawa unijnego

Kwestię ustalenia jurysdykcji krajowej na gruncie prawa UE w sprawach o alimenty reguluje artykuł trzeci rozporządzenia unijnego w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z tym artykułem uprawnionemu do alimentacji przysługuje prawo wyboru kraju, w którym będzie rozpatrzona sprawa o alimenty. Sprawę taką można bowiem wytoczyć zarówno w kraju w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu pozwanego jak i powoda. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia jurysdykcji krajowej na podstawie jurysdykcji innej sprawy związanej z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawa taka może dotyczyć odpowiedzialności rodzicielskiej lub określenia statutu danej. W polskich realiach przykładem takiej sprawy jest sprawa rozwodowa, w które jeden z małżonków dochodzi również roszczeń alimentacyjnych.

Sprawy o ustalenie jurysdykcji w praktyce orzeczniczej

Zasadniczo w obrocie prawnym najczęściej jednak dochodzi do ustalenia jurysdykcji krajowej na podstawie miejsca zwykłego pobytu jednej ze stron.  Samo pojęcie zwykłego pobytu powinno być natomiast ustalone na podstawie reguł właściwych dla krajowego porządku prawnego. Tak stwierdza między innymi Jolanta Zatorska w komentarzu do rozporządzenia unijnego regulującego tę materię. Przy ustaleniu miejsca zwykłego pobytu strony postępowania należy brać pod uwagę zarówno kryteria obiektywne (rzeczywisty pobyt) jak i subiektywne (zamiar pobytu). W praktyce należy jednak przyznać decydującą rolę kryterium obiektywnemu.

Zakres pomocy Kancelarii w ustaleniu właściwej jurysdykcji krajowej

W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomagamy Klientom indywidualnym w ustaleniu Sądu właściwego do rozpoznania sprawy o alimenty. W przypadku gdy istnieje możliwość wyboru jurysdykcji krajowej należy rozważyć gdzie będzie korzystniej z punktu widzenia reprezentowanej strony wytoczyć sprawę. W tym celu należy oszacować możliwe do uzyskania tytułem alimentów kwoty w poszczególnych państwach oraz koszty związane z prowadzaniem sprawy, w tym koszty wynagrodzenia pełnomocnika. W sytuacji wyboru obcej jurysdykcji krajowej, np. niemieckiej właściwym do udzielenia pomocy będzie niemiecki odpowiednik adwokata lub radcy prawnego. W takim przypadku bowiem pomocy nie może udzielić polski prawnik, który nie zna zagranicznego prawa krajowego.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus