Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych

Zawarcie małżeństwa na terenie innego kraju 

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że obywatele Polscy zawierają związek małżeński na terenie innego kraju lub też sytuacja, że co prawda obywatele polscy zawarli związek małżeński na terenie naszego kraju, ale w trakcje gdy byli małżeństwem nigdy nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Najczęściej Polacy wyjeżdżają do innych państwa UE takich jak Wielka Brytania czy Niemcy w celach zarobkowych. W sytuacja jednak gdy jedno lub obydwoje małżonków żąda rozwodu zwykle decyduje się na wytoczenie powództwa w Polsce. W takim przypadku oczywiście Sąd Polski jest właściwy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach małżeńskich jurysdykcję krajową posiada ten Sąd zawsze gdy obydwoje z małżonków są obywatelami polskimi. Sytuacja komplikuje się na natomiast gdy żaden z małżonków nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, a i również małżonkowie nigdy nie mieli miejsca wspólnego zamieszkania na terenie Polski, w takim przypadku nie jest możliwe ustalenie właściwego miejscowo Sądu w Polsce pomimo, iż obowiązywać będzie polska jurysdykcja krajowa. Przepisy postępowania cywilnego zawierają jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Wyznaczenie Sądu przez Sąd Najwyższy

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie, który Sąd będzie właściwy w sprawie rozwodowej to Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznacza ten Sąd. Z wnioskiem o wyznaczenie tego Sądu może wystąpić osoba zainteresowana jeszcze przed wytoczeniem powództwa samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Istnieje również możliwość wytoczenia od razu powództwa przed wybranym Sądem Okręgowym, najlepiej Sądem potencjalnie właściwym i wówczas to ten Sąd zwróci się do Sądu Najwyższego o podjęcie decyzji w sprawie właściwości. W takim przypadku Sąd nie może odrzucić pozwu. Po podjęciu ww. decyzji Sąd Najwyższy przekaże pozew w raz z załącznikami do wybranego Sądu Okręgowego i sprawa będzie miała nadany bieg.

Jurysdykcja w sprawach Cudzoziemców 

Dodatkowo Polska jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych rozciąga się również na Cudzoziemców spełniających określone przesłanki wynikające z miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski określone w art. 11031 k. p. c. 

Wybór polskiego Sądu

Niejednokrotnie wybór polskiego Sądu w sprawie o rozwód może być opłacalny zwłaszcza ze względu na stosunkowo niskie koszty zastępstwa procesowego w naszym kraju. Oznacza to, że jurysdykcja krajowa w polskich Sądów jest stosunkowo szeroka. jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii. Istnieje możliwość umówienia spotkania w biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus