Kancelaria prawna, a kancelaria adwokacka lub radcowska

Kto może w Polsce świadczyć pomoc prawną?

Pomoc prawna w Polsce może świadczyć praktycznie każdy, wystarczy założyć działalność gospodarczą. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla Klientów, którzy nie zawsze są świadomi czy korzystają z pomocy profesjonalnych prawników, czyli adwokatów lub radców prawnych, czy też pomoc prawną świadczona jest przez osobę, która nie posiada nawet studiów prawniczych nie mówiąc o uprawnieniach zawodowych. Osoba bez uprawnień co do zasady nie może być pełnomocnikiem Klienta przed Sądem, co najczęściej jest przez tego rodzaju firmy zatajane.

Czy właścicielem profesjonalnej Kancelarii może być osoba, która nie wykonuje zawodu adwokata lub radcy prawnego?

Co do zasady nie. Osoba bez uprawnień może pełnić wyłącznie funkcje akcjonariusza lub komandytariusza w spółce świadczącej pomoc prawną, ale osoby takie nie są uprawnione do prowadzenia spraw spółki, ani jej reprezentowania. Mowa tutaj oczywiście o profesjonalnej pomocy prawnej, czyli świadczonej przez adwokatów i radców prawnych.

Co oznacza nazwa Kancelaria Prawna?

Kancelarie prawne zakładają również adwokaci i radcy prawni, jednak najczęściej osoby te działają w ramach Kancelarii adwokackich lub radcowskich. Sporo Kancelarii prawnych jest prowadzona przez osoby, które nie posiadają uprawnień.

Jak ustalić czy mamy do czynienia z profesjonalną Kancelarią?

W tym celu przed rozpoczęciem współpracy warto żądać informacji o numerze wpisu właścicieli i osób zarządzających Kancelarią we właściwym rejestrze samorządu zawodowego. Jeżeli osoby te nie posiadają uprawnień Kancelaria ta nie może świadczyć usług adwokackich i radcowskich.

Nie jestem prawnikiem? Czy mogę założyć Kancelarię i zatrudnić radców prawnych i adwokatów?

Nie. Nie możesz prowadzić tego rodzaju działalności gospodarczej, nawet jeżeli czynności, z zakresu usług prawnych powierzysz adwokatom i radcom prawnym. Profesjonalny prawnik nie może współpracować z tego rodzaju podmiotami, a tym bardziej świadczyć usług na rzecz tego rodzaju Kancelarii. Bardzo często Kancelarię bez uprawnień stwarzają w świadomości Klienta przeświadczenie, że to radcy prawni i adwokaci świadczą usługi na rzecz ich Klientów, jednak jest to prawnie zabronione.

Co jeżeli zawarłem umowę z Kancelarią, która nie posiada uprawnień?

Jeżeli nie wiedziałeś, że firma taka nie posiada uprawnień do świadczenia usług adwokackich lub radcowskich możesz uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli. W razie wątpliwości najlepiej udać się do adwokata lub radcy prawnego, który ustali czy podmiot, z którym zawarłeś umowę posiada uprawnienia.

Jakie rodzaju usługi świadczą Kancelarię bez uprawnień?

Kancelarie bez uprawnień najczęściej świadczą usługi, w zakresie dochodzenia odszkodowań, upadłości konsumenckiej, a także spraw dotyczących tak zwanej antywindykacji. Niestety pojawią się nieprofesjonalne Kancelarię, które świadczą pomoc także w rozwodach, a nawet sprawach podatkowych. W przypadku spraw podatkowych świadczenie usług prawnych bez uprawnień jest przestępstwem.

Na co warto zwracam uwagę?

W przypadku gdy w nazwie firmy znajduje się słowo Kancelarią nie masz pewności z kim masz do czynienia. Szczególnie alarmujące jest sytuacji gdy na stronie internetowej nie są ujawnione dane zespołu. Bardzo szkodliwym zjawiskiem jest również stwarzanie przez pośredników wrażenia, że zatrudniają profesjonalistów, gdy tak naprawdę zajmują się pozyskiwaniem Klientów, a ich wysoka prowizja obciąża Klienta.