Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kara od Inspekcji Transportu Drogowego

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego?

Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących przewozu osób i rzeczy. Inspekcja Transportu Drogowego jest formacją umundurowaną Inspektorzy ITD są wyposażeni w broń palną. Oprócz inspektorów w ITD są również zatrudnieni pracownicy cywilni. Inspekcja transportu drogowego współpracuje z policją. O ile jednak policja kontroluje przede wszystkim przestrzeganie przez przepisów prawa o ruchu drogowym to ITD kontroluje przede wszystkim przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, wyposażenia pojazdów przewoźników osób i rzeczy, a także warunków wymaganych dla przewozu rzeczy.

Kontrola ITD

Kontrole ITD zwykle wydłużają znacznie czas przewozu towarów dlatego przewoźnicy przeważnie chcą ich uniknąć. W przypadku gdy Inspektorzy stwierdzą nieprawidłowości kontrola może się jeszcze znacznie bardziej przedłużyć. Inspekcja Transportu jest jednak potrzebna gdyż kontrole przez nią wykonywane mają zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Inspektor Transportu Drogowego powinien znać przepisy regulujące przewóz rzeczy oraz osób. Dodatkowo Inspektorzy mają do dyspozycji pomoc zatrudnionych w Inspektoracie prawników takich jak referenci prawni, czy radcy prawni.

Jak odwołać się od nałożonej kary?

W przypadku nałożenia kary przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ukaranemu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Decyzja o nałożeniu kary ma rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na ten fakt wniesienie odwołanie nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Ukaranemu może jednak złożyć wniosek aby, wykonanie decyzji zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia odwołania. Jeżeli natomiast ukarany nie kwestionuje decyzji co do jej istoty, ale wyłącznie podnosi że nie jest w stanie zapłacić kary ze względu na trudną sytuację finansowa powinien w trybie art. 57 ustawy o finansach publicznych złożyć wniosek o umorzenie w całości lub części, odroczenie lub rozłożenie na raty orzeczonej kary. Organ może w takiej sytuacji rozłożyć obowiązek zapłaty kary umownej na raty lub nawet umorzyć w całości lub części obowiązek zapłaty kary. W takim wniosku ukarany powinien powołać dowody na okoliczność, że znajduje się on w trudnej sytuacji finansowej. Dowodami takimi mogą być w szczególności zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach. Wniosek taki można sporządzić samodzielnie lub korzystając z pomocy prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sporach z ITD

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat sprawy związanych z prawem transportowym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz zawodowym przewoźnikom w zakresie sporów z Inspekcją Transportu Drogowego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus