Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kasacja w postępowaniu karnym

Wniesienie kasacji

W postępowaniu karnym podobnie jak w postępowaniu cywilnym przysługuje kasacja. Kasacją można zaskarżyć prawomocne orzeczenie Sądu kończącego postępowanie w sprawie (np. wyrok skazujący) lub też postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego (umieszczenie w zakładzie zamkniętym leczenia psychiatrycznego osoby niepoczytalnej). Co oczywiste do wniesienia kasacji upływie upewnione są strony postępowania, a więc w szczególności prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz oskarżony/skazany. Ważne jest również to, że aby zaskarżyć orzeczenie Sądu I Instancji. W przypadku bowiem gdy strona tego nie zrobi, a orzeczenie nie zostanie zmienione na jej niekorzyść nie będzie jej przysługiwać kasacja, chyba, że kasacja będzie zawierać bezwzględne zarzuty odwoławcze wymienione w artykule 439 kodeksu postępowania karnego.

Jakie zarzuty można podnieść w kasacji?

Nie każdy rodzaj zarzutu można skutecznie podnieść w skardze kasacyjnej. Dla przykładu nie ma możliwości zaskarżenia kasacji tylko i wyłącznie w zakresie niewspółmierności kary. W skardze kasacyjnej można natomiast podnieść zarzuty wymienione w art. 439 kodeksu postępowania karnego, a także inne rażące naruszenia prawa, które mogły mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Prokurator Generalny oraz Minister Sprawiedliwości (po zmianie przepisów jest to jedna osoba) może jednak powołać każdy rodzaj zarzutów jeżeli sprawa dotyczy ustalenia odpowiedzialności karnej za zbrodnie. Możliwość wniesienia kasacji jest również uzależniona od rodzaju wymierzonej oskarżonemu kary. Strona może wnieść kasację w której będzie domagać się uchylenia zaskarżonego orzeczenia na korzyść oskarżonego tylko w przypadku gdy został on skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeszcze bardziej ograniczona jest możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżanego. Jest to możliwe tylko w przypadku skazania oskarżonego lub umorzenia postępowania. Nie ma możliwości uchylenia skargą kasacyjną wyroku skazującego, a więc kasacja nie może dotyczyć wysokości kary, chyba że skarżący podnosi bezwzględne zarzuty odwoławcze lub kasację wnosi Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a w niektórych przypadkach Rzecznik Praw Dziecka.

W jakim terminie wnieść kasację? 

Termin na wniesienie kasacji wynosi 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu II instancji z uzasadnieniem. Natomiast wniosek o doręczenie wyroku w raz z uwzględnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Kasacja polega opłacie sądowej. Nasza Kancelaria pomaga również w sprawach karnych. Nasza Kancelaria posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać pomoc prawną możesz umówić się na spotkania z prawnikiem w Kancelarii.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus