Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kontrola wynagrodzenia za pracę przez ZUS

Zgodne oświadczenie stron stosunku pracy 

 Pracodawca i pracownik poprzez wzajemne zgodne oświadczenia woli określają wysokość należnego wynagrodzenia. W niektórych jednak przypadkach od wysokości takiego wynagrodzenia są zależne świadczenia wypłacane między innymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym faktem organy takie mogą być zainteresowane weryfikacją tego, czy wysokość wynagrodzenia odpowiada stanu faktycznemu, czy wynika ono jedynie z zamiaru uzyskania wyższego świadczenia.

Fikcyjna wysokość wynagrodzenia 

  W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie nieprawidłowości w zakresie wysokości wynagrodzenia Zakład Ubezpieczeń może przeprowadzić kontrolę. Może to dotyczyć, w szczególności faktycznie uzyskiwanego wynagrodzenia. Dla przykładu pracodawca w deklaracjach do ZUS jako podstawę wymiaru składek pracownika podał kwotę, która nie odpowiada rzeczywistej kwocie netto wypłacanej pracownikowi. W takim przypadku organ rentowy jak najbardziej ma prawo odmówić wypłaty świadczenia według podanej wyższej kwoty odprowadzanych składek. Może również zdarzyć się tak, że umowa o pracę ma charakter fikcyjny i pracownik rzeczywiście nie wykonuje pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia, lub co prawda pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie lecz ma ono charakter darowizny, gdyż pracownik nie świadczy pracy. W tym przypadku ZUS również ma prawo odmówić przyznania prawa do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego. W praktyce organów oraz w orzecznictwie budzi natomiast wątpliwości, czy ZUS może kwestionować wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia określonego w umowie. Sąd Najwyższy stwierdził, ze co do zasady jest to niemożliwe, chyba że wysokość takiego wynagrodzenia byłażby rażąco nieproporcjonalna do rodzaju stanowiska. Dla przykładu jeżeli osoba sprzątająca otrzymuje wynagrodzeni w kwocie 10 000 zł należy uznać, ze wynagrodzenie to nie odpowiada warunkom rynkowym w sposób rażący.

Spór z Zakładem Ubezpieczeń społecznych 

  Do sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym zakresie dochodzi głównie w przypadku nabycia przez pracownika wykonującego pracę przez krótki okres prawa do zasiłku chorobowej (zwłaszcza gdy chodzi o kobiety w ciąży, gdyż wówczas nie jest przewidziany okres wyczekiwania). Dla przykładu kobieta w ciąży zostaje zatrudniona na podstawie umowy o pracę i po miesiącu przechodzi na świadczenie chorobowe. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany wypłacać jej zasiłek chorobowy w kwocie 100 % podstawy wymiaru ustalonej na podstawie otrzymywanego przez nią wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy.

Kontakt

  Nasza Kancelaria ma biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus