Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Koszty i zobowiązania masy upadłości – Kancelaria w Krakowie

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Jakie są koszty prowadzenia postępowania upadłościowego dotyczącego konsumenta?

Sama opłata sądowa od złożenia  wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi tylko 30 zł. Opłata ta oczywiście nie pokrywa kosztów postępowania, które nawet w przypadku upadłości konsumenckiej  są wysokie. Koszty te są pokrywane z majątku i dochodów upadłego dłużnika, a gdy dłużnik nie posiada  majątku, ani nie uzyskuje  dochodów pokrywa je skarb państwa. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy konsument może liczyć na to, że postępowanie upadłościowe w stosunku do niego będzie prowadzone nawet jeżeli nie jest w stanie jego kosztów. Jeżeli chciałbyś uzyskać większej informacji warto zwrócić się o pomoc prawną dotyczącą upadłości konsumenckiej w Krakowie

Co wchodzi w skład kosztów postępowania upadłościowego?

Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się:

 • wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli,
 • wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Do kosztów postępowania upadłościowego należy zatem dla przykładu:

 • wynagrodzenie komornika za wykonane w toku postępowania czynności,
 • koszty zabezpieczenia majątku dłużnika, np. opłat za przechowywanie pojazdu wchodzącego do masy upadłościowej na parkingu strzeżonym,
 • koszty związane z poszukiwaniem nabywców składników majątku upadłego, np. wydatki poniesione na zamieszczenie ogłoszeń w portalach ogłoszeniowych,
 • koszty wysyłki korespondencji.

Inne zobowiązania masy upadłościowej

Inne zobowiązania masy upadłości obejmują:

 • zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości,
 • zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości,
 • zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, 
 • inne zobowiązania powstałe z czynności syndyka oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości 
 • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Pokrycie zobowiązań masy upadłościowej

Referendarz w drodze postanowienia ustala jakie koszty zostały w toku postępowania niezaspokojone z masy upadłości, w tym w ramach wykonania planu spłaty. Kosztami tymi zostanie obciążony upadły, chyba, że uzna, ze nie jest on w stanie wykonać planu spłaty, a wówczas koszty te zostaną podobnie jak pozostałe zobowiązania konsumenta umorzone.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia  15 marca 2006 r. o sygn. akt. VI Ga 16/06:

„Z treści art. 231 ust. 1 puin wynika, że koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości, zaś tylko koszty niepokryte z masy upadłości, po zakończeniu postępowania, ponosi upadły (ust. 2). Za niepokryte koszty postępowania upadłościowego mogą być przyjęte tylko takie należności, które zostały za takie koszty uznane w wydanym, w trybie art. 231 puin, postanowieniu sędziego komisarza.” 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus