Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kredyt hipoteczny, a upadłość konsumencka

Co wejdzie do masy upadłościowej? 

Wiele osób chcących ogłosić upadłość posiada wartościowe nieruchomości, najczęściej domu jednorodzinne lub mieszkania, w których wspólnie z rodziną zamieszkują. Osoby takie obawiają się utraty mieszkania, co wydaje się bardzo dolegliwą sankcją. Należy jednak stwierdzić, że nie zawsze postępowanie upadłościowe prowadzące do utraty mieszkania przez dłużnika jest dla niego niekorzystne. W razie wątpliwości szczegóły znajdzie na stronie dotyczącej  upadłości konsumencki w Rzeszowie

Ustalenie składu masy upadłościowej 

Jak wiadomo po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Do tej masy wchodzą również nieruchomości należące do upadłego. Jeżeli ruchomości te są obciążone hipoteką, hipoteka ta nadal trwa, a wierzyciel hipoteczny jest uprzywilejowany w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to, że w przypadku zlicytowania nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie suma uzyskana z tego tytułu po potrąceniu kosztów postępowania upadłościowego (przeważnie koszty te w przypadku upadłości konsumenckiej wynoszą kilka tysięcy) zostają przeznaczone na spłatę wierzyciela hipotecznego (najczęściej banku, który udzielił dłużnikowi kredytu hipotecznego). Pozostali wierzyciele mogą zostać zaspokojeni z tym sum, tylko po całkowitym zaspokojeniu wierzyciela hipotecznego (w praktyce ze względu na kwotę kredytu hipotecznego rzadko do tego dochodzi). Jednocześnie wierzyciel hipoteczny nie musi zgłaszać swojej wierzytelności bowiem jest ona umieszczona na liście wierzytelności z urzędu przez syndyka. Nie jest zatem konieczna inicjatywa wierzyciela hipotecznego.

Pokrycie kosztów wynajmu 

Upadły konsument w przypadku gdy w toku postępowania upadłościowego zostanie zlicytowany dom lub mieszkanie, w którym zamieszkuje może obiegać się o przyznanie przez Sąd kwoty na pokrycie kosztu wynajmu mieszkania (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych) za okres od 12 do 24 miesięcy. Jednocześnie należy słusznie za dr hab. Rafałem Adamusem stwierdzić, że kwota na zaspokojenie ww. potrzeb socjalnych upadłego jest uprzywilejowana również względem wierzyciela rzeczowego (LEX nr 151228302). W mojej opinii jest to zrozumiałe, bowiem w przeciwnym przypadku przepis ten w praktyce rzadko znajdowałby zastosowanie. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest bowiem obligatoryjne, dlatego złożenie takiego wniosku leży co do zasady w interesie dłużników, których majątek nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli. W praktyce sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym prowadzi najczęściej tylko do częściowego zaspokojenia wierzyciela rzeczowego.

Nasza pomoc

Kancelaria Radcy Prawnego w PrzeworskuJarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się kompleksowo postępowaniem upadłościowym. Sporządzimy dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości i będziemy reprezentować Cię w Sądzie. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus