Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Likwidacja masy upadłości

Jakie są cele postępowania upadłościowego?

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzytelności wierzyciela upadłego. Najczęściej następuje to poprzez likwidację masy upadłościowej, co oznacza spieniężenie majątku upadłego przedsiębiorcy lub też konsumenta. Bardzo często w skład majątku upadłego wchodzą nie tylko rzeczy, ale także prawa. Prawem takim jest wierzytelność. Oznacza to, że względem upadłego określone podmioty są zobowiązane do zapłaty. Likwidacja wierzytelności upadłego może przybrać dwie podstawowe formy. Przede wszystkim syndyk może doprowadzić do przymusowego ściągnięcia wierzytelności. Drugim sposobem likwidacji, czyli spieniężenia wierzytelności upadłego jest sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłościowej. Syndyk podejmując decyzję o sposobie likwidacji wierzytelności upadłego biorąc pod uwagę okoliczności takie jak koszty związane z wykonaniem prawa wynikającego z wierzytelności oraz ryzyko niewypłacalności dłużnika. Pewne odrębności w tym zakresie obowiązują w przypadku wierzytelności obciążonych zastawem rejestrowym. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego należy sporządzić w formie pisemnej. W celu, aby ta umowa byłą skuteczna należy również wpisać prawo zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy.

Likwidacja innych praw 

W postępowaniu upadłościowych dochodzi również do likwidacji innych niż wierzytelność praw. Podobnie jak w przypadku wierzytelności spieniężenie praw może nastąpić zarówno przez ich zbycie, jak i wykonanie. Sposób wykonania danego prawa majątkowego zależy od tego jaki charakter ma natura tego prawa.  Zbycie prawa majątkowego co oczywiste nie może nastąpić w przypadku gdy chodzi o prawo niezbywalne. Dla przykładu jest nie możliwe zbycie prawa użytkowania, zgodnie z normą ustanowioną w art. 254 kodeksu cywilnego. Przy prowadzeniu postępowania upadłościowego syndyk musi wykazać się dużą wiedzą ekonomiczną, w związku z faktem, iż decyzję w zakresie określenia sposobu zbycia przedmiotów wchodzących w skład majątku upadłego wymagają podejmowania działań, które doprowadzą do zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Również sam upadły może wnosić do syndyka o podjęcie określonych czynność, gdyż również w interesie dłużnika jest uzyskanie jak najwyższych sum z tytułu likwidacji masy upadłościowej. Na każdym etapie ww. postępowania można zasięgnąć opinii prawnika takiego jak adwokat, radca prawny lub doradcy restrukturyzacyjnego.

Pomoc prawna w sprawach upadłościowych

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno dłużnikom znajdującym się w stanie niewypłacalności jak i ich wierzycielom realizującym swoje słuszne interesy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus