Majątek, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsuemncka to potoczna nazwą postępownia w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem takiego postępowania jest nie tylko zaspokojenie wierzycieli, jak w przypadku upadłości gospodarczej, ale także oddłużenie czyli umorzenie zobowiązań dłużnika.

Czy zachowam majątek po ogłoszeniu upadłości?

Niestety, ale nie. Twój majątek wejdzie do masy upadłościowej, będziesz go musiał wydać syndykowi. Twój majątek zostanie sprzedany, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zaspokojenie Twoich wierzycieli. Nie możesz w żaden sposób tego uniknąć, jeżeli ktoś zapewnia Cię, że jest inaczej to wprowadza Cię w błąd.

Gdzie będę mieszkać, gdy syndyk sprzeda mieszkanie?

Po sprzedaży mieszkania Sąd może wydzielić z uzyskanej ze sprzedaży Twojego mieszkanka ceny kwotę na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych. Kwota ta powinna Ci pozwolić na wynajem mieszkania w Twojej okolicy dotychczasowego zamieszkania przez okres od 12 do 24 miesięcy. W przypadku gdy Twoje mieszkanie zostanie sprzedane w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego, a nie postępowania upadłościowego nie możesz liczyć na otrzymanie pieniędzy na wynajem.

Co jeśli przekażę swój majątek w darowiźnie?

W takim przypadku czynność darowizny będzie bezskuteczne z mocy prawa lub może zostać zostać uznana za nieważną przez Sąd. Pozbywanie się majątku na szkodę wierzycieli to przestępstwo, więc nigdy nie jest to dobra metoda na zachowanie majątku.

Czy Sąd ogłosi mi upadłość jeżeli nie mam majątku?

Tak. Paradoksalnie osoby, które nie posiadają majątku są w najlepszej sytuacji, jeżeli chodzi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz umorzenie zobowiązań. Osoby takie nie posiadają majątku, a zatem nie będzie konieczności likwidacji tego majątku co powoduje, że postępowanie takie będzie trwało krócej. W przypadku takich osób najczęściej decyzja o ogłoszenie upadłości jest najbardziej oczywista, gdyż nie łączy się z utratą majątku. Warto jednak ustalić czy w przeszłości osoba taka nie posiadała majątku lub czy jej małżonek takiego majątku nie posiadał, gdyż wówczas w zależności od okoliczności składniki tego majątku mogą wejść do masy upadłościowej.

Czy majątek mojej rodziny wejdzie do masy upadłościowej?

Nie, chyba, że majątek ten członkowie twojej rodziny otrzymali od Ciebie na podstawie darowizny lub umowy odpłatnej, która miała charakter pozorny. W takim przypadku takie składniki majątku będą uważane są Twoją własność i zostaną sprzedane przez syndyka, w celu zaspokojenia wierzycieli.

Czy samochód wejdzie do masy upadłościowej?

Tak. Nie tylko nieruchomości, ale także ruchomości wchodzą do masy upadłościowej. Nie zachowasz swojego samochodu, nawet jeżeli faktycznie jest zarejestrowany na Twojego małżonka. Tylko jeśli wykażesz, że samochód wchodzi w skład majątku osobistego Twojego małżonka zostanie on wyłączony z masy upadłości. Jeżeli sprzedasz samochód przed ogłoszenie upadłości będziesz musiał wydać syndykowi uzyskana cenę. W przeciwnym przypadku postępowanie może zostać umorzone, a Ty nie zostaniesz oddłużony. To samo dotyczy wszelkich innych składników majątku, nawet takich jak komputer, konsola do gier, czy telewizor.

Kto może Ci pomóc w sprawie upadłościowej?

Pomoc prawną w tego rodzaju sprawach świadczą adwokaci, radcy prawni oraz doradcy restrukturyzacyjni. Osoby takie mogą Cię reprezentować w Sądzie, w przeciwieństwie do tak zwanych firm oddłużeniowych, które może założyć każdy.