Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Mienie zabużańskie

Zmiany polityczne po II Wojnie Światowej 

Po drugiej wojnie światowej uległy zmianie granicy Polski. Terytorium naszego kraju przesunęło się na zachód. Otrzymaliśmy tereny należące niegdyś do Niemiec, kosztem terytorium dzisiejszej Ukrainy. Zmianie granic towarzyszyły przesiedlenia. Między innymi Polacy mieszkający na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Przesiedlenia były dokonywane zwykle strachu i ferworze zawieruchy wojennej. Z uwagi na ten fakt opisy pozostawionego mienia były nierzetelne, niedokładne. Na tych terenach Polacy byli zwykle właścicielami większych nieruchomości rolnych, gdy tymczasem przesiedleni w głąb Polski otrzymywali bardzo małe, nieatrakcyjne gospodarstwa.

System rekompensat państwowych 

Przepisy wydane po 1989 roku przewidywały jednak system rekompensat. Na początku organem właściwym w tym zakresie był Starosta, a rekompensata wynosiła 100 % różnicy w wartości mienia pozostawionego oraz mienia otrzymanego. Później przepisy się zmieniły, właściwy tych sprawach stał się Wojewoda, który mógł przyznać tylko 15 % wartości należnej rekompensaty. Potem kwota ta została podwyższona do 20 %. Znakomita większość spraw prowadzonych na podstawie ustawy o rekompensacie za mienie pozostawione poza granicami państwa uległa zakończeniu, z uwagi na fakt, że ostateczny termin składania wniosków upłynął w 2008 r. Nie mniej jednak z uwagi na zawieszenie postępowań związane z ustaleniem kręgu spadkobierców uprawnionych czy po prostu przewlekłością działania organów trwa nadal.

Przebieg postępowania o uzyskanie rekompensaty 

Postępowanie o rekompensatę wszczynane było na wniosek samym wysiedlonych lub ich spadkobierców. Organem właściwym, o czym wspominał był Wojewoda. W pierwszej kolejności Wojewoda oceniał zasadność roszczenia co do zasady wydając postanowienie jeżeli uznał istotę zasadności roszczenia. W postanowieniu tym ustalał stan faktyczny, który stanowił podstawę do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość pozostawionych i otrzymanych nieruchomości. Operaty szacunkowe musieli sporządzić sami Wnioskodawcy (rzeczoznawcy majątkowi na ich zlecenie), podlegały one jednak weryfikacji Wojewody. W przypadku gdy operat szacunkowy został zatwierdzony przez Wojewodę i zostały spełnione pozostałe przesłanki wydawana była decyzja, w której ustalano wysokość rekompensaty. W przypadku gdy strona nie zgadzała się z treścią decyzji miała prawo do zaskarżenia jej do Ministra Skarbu w terminie 14 dni, a decyzje organu II instancji do WSA w terminie 30 dni. Terminy te oczywiście liczą się od dnia doręczenia decyzji. W tym zakresie pomocy udzielić może prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny.

Kontakt z Kancelarią 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie rekompensaty za mienie zabużańskie zapraszam do kontaktu. Jest to materia dość szczególna, jednak sprawy związane z odszkodowaniami od skarbu państwa leżą w szczególnym kręgu zainteresowaniu naszej Kancelarii. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus