Modele rozliczenia usług prawnych

  Świadczenie pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym jest zastrzeżone dla prawników, którzy oprócz wykształcenia prawniczego posiadają uprawnienia korporacyjne oraz w pewnym zakresie dla aplikantów tych zawodów. Uprawnienia takie osiadają adwokaci i radcy prawni. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestię związane z trzema sposobami rozliczenia usług prawnych przez zawodowych zastępców procesowych.

  Najpopularniejszym sposobem ustalanie wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest ryczałt za prowadzenie konkretnej sprawy. Kwota tego wynagrodzenia jest ustalana w umowie prawnika z Klientem, nie może być ona jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach. Jeżeli chodzi o wysokość tego wynagrodzenia jest ono takie same w przypadku adwokatów i radco w prawnych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że Klient od samego początku jest świadom jakie koszty są związane z prowadzeniem sprawy. Nasza Kancelaria preferuje tę formę rozliczeń.

  W niektórych sytuacjach nie jest możliwe ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia, bowiem postępowanie nie jest prowadzone przez radcę prawnego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. W takim przypadku wynagrodzenie jest pobierane od dokonania konkretnej czynności w ramach pomocy prawnej, np. sporządzenie pisma procesowego takiego jak pozew, apelacja czy sprzeciw. W przypadku porady prawnej również ustalenie wynagrodzenia ma charakter zadaniowy. Klient informowany jest o koszcie usługi i po jej zaakceptowaniu otrzymuje usługę prawną w postaci ustnej porady prawnej lub pisemnej opinii prawnej. Możliwe jest również ustalenie stawki godzinowej za świadczenie usług prawnych. 

  Bardzo korzystnym dla prawników i klientów jest również wynagrodzenie za efekty. Jest ono dopuszczalne, nie może jednak w danej sprawie mieć charaktery wyłącznego, co oznacza że prowizja od wygranej sprawy stanowi dodatkowe, a nie główne wynagrodzenie. Bez wątpienie taka dodatkowa forma rozliczenia mobilizuje prawnika, niezależnie od tego, że adwokaci i radcy prawni prowadzą każdą sprawę z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i zawodowych bez względu na wysokości wynagrodzenia.

  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i uzyskać ofertę współpracy zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Klientów indywidualnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która znajduje się tutaj, natomiast podmioty gospodarcze znajdą informację w tym miejscu.