Modele rozliczenia usług prawnych

Uprawnienia adwokatów i radców prawnych 

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym jest zastrzeżone dla prawników, którzy oprócz wykształcenia prawniczego posiadają uprawnienia korporacyjne oraz w pewnym zakresie dla aplikantów tych zawodów. Uprawnienia takie osiadają adwokaci i radcy prawni. W niniejszym artykule zostaną omówione kwestię związane z trzema sposobami rozliczenia usług prawnych przez zawodowych zastępców procesowych.

Ustalenie wynagrodzenia radcy prawnego   

Najpopularniejszym sposobem ustalanie wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest ryczałt za prowadzenie konkretnej sprawy. Kwota tego wynagrodzenia jest ustalana w umowie prawnika z Klientem, nie może być ona jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach. Jeżeli chodzi o wysokość tego wynagrodzenia jest ono takie same w przypadku adwokatów i radców prawnych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że Klient od samego początku jest świadom jakie koszty są związane z prowadzeniem sprawy. Nasza Kancelaria preferuje tę formę rozliczeń.

Wynagrodzenie za konkretną czynność

W niektórych sytuacjach nie jest możliwe ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia, bowiem postępowanie nie jest prowadzone przez radcę prawnego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. W takim przypadku wynagrodzenie jest pobierane od dokonania konkretnej czynności w ramach pomocy prawnej, np. sporządzenie pisma procesowego takiego jak pozew, apelacja czy sprzeciw. W przypadku porady prawnej również ustalenie wynagrodzenia ma charakter zadaniowy. Klient informowany jest o koszcie usługi i po jej zaakceptowaniu otrzymuje usługę prawną w postaci ustnej porady prawnej lub pisemnej opinii prawnej. Możliwe jest również ustalenie stawki godzinowej za świadczenie usług prawnych. 

Wynagrodzenie za efekty

Bardzo korzystnym dla prawników i klientów jest również wynagrodzenie za efekty. Jest ono dopuszczalne, nie może jednak w danej sprawie mieć charaktery wyłącznego, co oznacza że prowizja od wygranej sprawy stanowi dodatkowe, a nie główne wynagrodzenie. Bez wątpienie taka dodatkowa forma rozliczenia mobilizuje prawnika, niezależnie od tego, że adwokaci i radcy prawni prowadzą każdą sprawę z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i zawodowych bez względu na wysokości wynagrodzenia.

Więcej informacji o Kancelarii 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i uzyskać ofertę współpracy zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Klientów indywidualnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która znajduje się tutaj, natomiast podmioty gospodarcze znajdą informację w tym miejscu.