Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Nadzór nad opieką

Ustanowienie opieki 

W przypadku ustanowienia opiekuna dla osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych Sąd sprawuje nadzór nad taka opieką. W tym zakresie Sąd zgodnie z regulacjami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest uprawniony do wykonywania określonych czynności.

Czynności Sądu związane z opieką

Przede wszystkim Sąd jest zobowiązany do tego, aby zapoznać się na bieżąco z działalnością opiekuna. W celu wykonania tego obowiązku Sąd może zobowiązać opiekuna do udzielenia określonych wyjaśnień oraz informacji. Sąd może zwracać się również w tym zakresie do właściwych instytucji. Nadzór charakteryzuje się możliwością władczego wpływania na organ nadzorowany. Jeżeli poprzednie wymienione czynności Sądu dotyczyły aspektu informacyjnego to przewidziana w kodeksie możliwości wydawania przez Sąd opiekunowi wskazań oraz poleceń stanowi już o istocie nadzoru. Polecenia te są wiążące dla kuratora, a ich niewykonanie może skutkować pozbawieniem go sprawowanej funkcji. Dodatkowo w aspekcie informacyjnym Sąd ma prawo wezwać opiekuna również do przedłożenia dokumentów związanych ze sprawowaniem opieki. Dokumenty te mogą dotyczyć w szczególności spraw o charakterze majątkowym związanych z zarządem majątkiem pupila. Niezależnie od tego opiekun jest zobowiązany raz w roku składać przed Sądem sprawozdanie ze sprawowanej opieki w zakresie zarządu majątkiem pupila. Sąd może również zobowiązać to składania takiego sprawozdania częściej niż raz w rok, Sąd oznacza również terminy złożenia przedmiotowego sprawozdania. W niektórych przypadkach natomiast Sąd może zupełnie zwolnić opiekuna z tego obowiązku na zasadzie art. 166 §2 k. r. i. o. Dotyczy to przypadków gdy dochody z majątku pupila nie są wystarczającego na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem oraz wychowaniem. Sprawozdanie to jest badane przez Sąd, który może zatwierdzić sprawozdanie gdy zawarte w nim dane nie budzą wątpliwości oraz zarząd majątkiem pupila był prowadzony w sposób merytorycznie prawidłowy pod względem rzeczowym oraz rachunkowym. W innym przypadku Sąd może zadać sprostowania lub uzupełnienia tego sprostowania oraz dołączonych rachunków. Sąd może w tym zakresie wydać stosowne zarządzenia. Warto jednak pamiętać, ze zatwierdzenie sprawozdania nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej opiekuna.

Pomoc prawna w sprawach dotyczących nadzoru nad opieką 

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami o opiekę. W tym zakresie możemy świadczyć pomoc prawną na rzecz opiekuna lub pupila. Sprawy o opiekę oraz te, które wynikają z obowiązków opiekuna są prowadzone przez Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych oraz Okręgowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus