Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Niewypłacalność dłużnika, a upadłość

Na czym polega niewypłacalność?  

Pojęcie niewypłacalności w rozumieniu potocznym oznacza, że dana osoba nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Prawo upadłościowe określa w jakim przypadku uznaje się, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca działalności gospodarczej stała się niewypłacalna, a także podmiot gospodarczy posiadający status osoby prawnej. W przypadku osoby fizycznej za niewypłacalnego uważa się podmiot, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Mowa tutaj o wszelkich zobowiązaniach, nie tylko tych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Cześć z tych zobowiązań dłużnik może uznawać, a część może mieć charakter sporny dlatego we wniosku o upadłość znajdują się odpowiednie rubryki. Ustawodawca wprowadza domniemanie, że dłużnik posiada status osoby niewypłacalnej w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji ww. zobowiązań przekracza 3 miesiące. Nie jest to jednak przesadzająca okoliczność bowiem domniemanie to ma charakter wzruszalny. Dłużnik mógł utracić zdolność do realizacji wymagalnych zobowiązań nawet jeżeli jego opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy i przeciwnie nawet w przypadku gdy przekracza 3 miesiące może być nadal wypłacalny. W takim przypadku ciężar dowodu ciąży jednak na osobie, która z tej okoliczności wywodzi skutki prawne. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na stronę dotyczącą upadłości konsumenckiej w Rzeszowie.

Niewypłacalność osób prawnych 

W przypadku osób prawnych bardziej rygorystycznie podchodzi się do pojęcia niewypłacalności. Wynika to z faktu, że z chwilą likwidacji trąca one byt prawny, co uniemożliwia zaspokojenie wierzycieli, a tym samym konieczna jest ich ochrona i ogłoszenie upadłości w momencie gdy podmiot gospodarczy dysponuje jeszcze aktywami umożliwiającymi spłatę wierzycieli. Z uwagi na ten fakt za niewypłacalną osobę prawną uważa się zarówno podmiot, który utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań w terminie, ale także gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość  jego majątku. W sprawach tych można zasięgnąć opinii adwokata i radcy prawnego.

Cele postępowania upadłościowego 

Postępowanie upadłościowe ma na celu głównie zaspokojenie interesów wierzycieli upadłego. Jednak w postępowaniu dotyczącym konsumencka upadłego postępowanie to dąży również do uwzględnienia słusznych interesów upadłej osoby fizycznej. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. Określimy czy stałeś się niewypłacalny i jakie masz szansę ma skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Kontakt z Nami 

Zapraszamy do kontaktu. Możesz również przeczytać inne artykuły dotyczące upadłości konsumenckiej znajdujące się na tym blogu.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus