Notariusz

Tradycja zawodu notariusza

Zawód notariusza jest zawodem prawniczym z długą tradycją. Aby zostać notariuszem należy bezwzględnie ukończyć wyższe studia prawnicze. Jest to warunek niezbędny, z którego nie może zwolnić praktyka zawodowa, czy inne kompetencje. Notariusz musi być prawnikiem.

Zawód notariusza dawniej i dziś

Dawniej zawód ten był wykonywany w ramach Państwowych Biur Notarialnych. Po reformie notariusze wykonują swój zawód w ramach Kancelarii Notarialnych. Była to zmiana korzystna, bowiem pozytywnie wpłynęła na rynek usług notarialnych. W dzisiejszych czasach notariuszy jest jednak ciągle za mało, co skutkuje tym, że często osoby chcące dokonać czynności notarialnych muszą czekać.

Jak zostać notariuszem? 

Podstawową drogą dojścia do zawodu notariusza jest aplikacja. Na aplikacji tej adepci zawodu doskonalą kompetencje prawnicze i uczą się perfekcyjnego sporządzania aktów notarialnych. Po aplikacji prawnik musi również odbyć etap asesury, w której wykonuje czynności notarialne pod nadzorem Notariusza z pełnymi uprawnieniami. Notariusz to zawód wymagający dużej skrupulatności, bowiem ewentualne skutki błędów mogą powodować wyjątkowo ciężkie skutki dla Klientów. Niezależnie od tego notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Wymóg notarialnej formy czynności prawnej

Niektóre czynności muszą być obligatoryjnie dokonane przed notariuszem. Nie dokonanie czynności w formie notarialnej, jeżeli taka jest wymagana skutkuje nieważnością tej czynności. W formie aktu notarialnego musi być sporządzona w szczególności umowa sprzedaży nieruchomości, czy też intercyza. Forma notarialne jest zastrzeżona ad solemnitatem. Ustawa nie określa minimalnych taks notarialnych, ustala natomiast maksymalne taksy notarialne obowiązujące notariuszy, których wysokość jej uzależniona od wartości czynności prawnej, a określa ją stosowne rozporządzenie.

Zastępstwo przez adwokatów i radców prawnych

Przy dokonaniu czynności notarialnych strona może być również zastępowana przez adwokata lub radcę prawnego. Jest to bardzo często zjawisko, bowiem Notariusz informuje strony o treści czynności notarialnych, nie świadczy jednak usług doradztwa prawnego takich jak zawodowi prawnicy. Profesjonalny prawnik może w sposób bardziej precyzyjny sformułować żądania strony co do treści czynności notarialnych. Radca prawny może na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego dokonać czynności notarialnej w imieniu strony, może też również jedynie towarzyszyć stronie podczas wizyty u notariusza pełniąc funkcję doradcy.