Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Obce prawo pracy

Zatrudnienie polskich pracowników w innym kraju 

W związku z rozwojem migracji sytuację, w których Polacy są zatrudnieni na terenie innych krajów świata, w tym państw członkowskich UE są nader często. W takich zgodnie z rozporządzeniem unijnym przypadkach co do zasady stosunek pracy podlega regulacjom prawa pracy obowiązujących na terenie państwa wykonywania pracy. Istnieje jednak możliwość, że strony dokonają wyboru innego prawa właściwego, a takich wypadkach zastosowanie znajdzie właśnie to prawo. Nie dotyczy to jednak regulacji, które są mniej korzystne dla pracownika, niż te które obowiązują na terenie państwa wykonywania pracy, dotyczy to w szczególności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika z tego, że ustawodawca europejski w sposób szczególny, podobnie jak robi do ustawodawca polski chroni interesy pracownika jako słabszej strony stosunku pracy.

Wytoczenie powództwa przez pracownika

Nie zmienia to faktu, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym dotyczącym jurysdykcji krajowej państw członkowskich w zakresie prawa pracy pracownik w pewnym sytuacjach może wytoczyć powództwo również przed sądem polskim, jeżeli pracodawca ma miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej miejsce siedziby na terenie Polski. W takim przypadku chociaż Sąd Polski będzie rozpoznawał sprawę na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zagadnień materialno-prawnych będzie musiał stosować prawo obce, którego treść ustali z urzędu. Nie zmienia to faktu, że pracownik może wytoczyć również powództwo przed Sądem obcego państwa, jednak z uwagi na nieznajomość obowiązującej tam procedury może to nie być wskazane. Kwestii tej chociaż wynika ona wprost z przepisów prawa często strony postępowania nie dostrzegają.

Sprawy transgraniczne

Sprawy ze stosunków pracy o charakterze transgranicznym są wyjątkowo skomplikowane, wymagają znajomości zarówno polskiego prawa pracy, jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także znajomości przepisów prawa unijnego oraz poglądów judykatury europejskiej. Przydatna jest również znajomość obcego prawa pracy. Z uwagi na te okoliczności sprawy takie warto powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. Swoje Kancelarię prowadzę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Orzekanie przez polski Sąd a podstawie prawa obcego 

Podsumowując istnieją możliwość, że Sąd polski będzie w sprawie z zakresu prawa pracy orzekał według materialnego prawa obcego państwa. Regulacja zagadnień dotyczących stosunków prawa pracy w sporach transgranicznych jest regulowana w przepisach prawa unijnego, a dokładniej w rozporządzeniach, które Sądy stosują wprost, gdyż nie wymagają one implantacji do polskiego systemu prawa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i uzyskać poradę w Twojej konkretnej sprawie możesz umówić się na spotkanie telefonicznie lub odwiedzić Kancelarię w wybranym mieście.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus