Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Obowiązki lekarza

Z czego wynikają podtekstowe obowiązki lekarza?  

 Podstawowe obowiązku ciążące na lekarzach są sformułowane w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Przepis ten stanowi dyrektywę tego jak lekarz powinien wykonywać swoje obowiązki w toku świadczenia usług medycznych. Dyrektywy te mają charakter kumulatywny, z czego wynika, że niezastosowanie choćby jednej z nich może wiązać się dla lekarza z odpowiedzialnością zarówno na gruncie cywilnym, dyscyplinarnym, a w niektórych przypadkach także karnym. Norma ta ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu tego, czy w danym, konkretnym przypadku lekarz naruszył swoje obowiązki. Jednocześnie dyrektywy te mają charakter stricte ocenny, dlatego określenie ich zakresu będzie należeć w przypadku postania sporu do Sądu, który weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy mające znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Najważniejsze obowiązki lekarza

  Pierwszą dyrektywą wymienioną w omawianym przepisie jest obowiązek lekarza udzielania pomocy medycznej w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Z dyrektywy tej wynika w sposób bezpośredni obowiązek lekarza poszerzania swojej wiedzy teoretycznej. Medycyna jest dziadziną wiedzy, która podlega ciągłemu i dynamicznemu rozwojowi. Dlatego też lekarz powinien kształcić się w sposób ustawiczny. W tym zakresie pomocy lekarzom udzielają wyspecjalizowane podmioty, takie jak stowarzyszenia wydające specjalistyczną prasę medyczną. Większość publikacji z tego zakresu wydawanych jest w języku angielskim, dlatego znajomość tego języka jest kluczowa przy wykonywaniu obowiązków lekarza.

Inne obowiązki lekarza 

  Kolejno ustawa wymienia dyrektywę nakazującą korzystanie przez lekarza z wszelkich dostępnych środków i metod przy świadczeniu usług medycznych. Świadczenie usług medycznych jest w tym przypadku rozumiane zarówno jako zapobieganie chorobom, jak i ich rozpoznawanie oraz leczenie. Oznacza to, że lekarz nie może ograniczać się w tym zakresie np. do metod, które chociaż skuteczniejsze są bardziej czasochłonne we wdrożeniu lub wiążę się z poniesieniem większych kosztów przez placówkę medyczną. Oczywistym jest także, że lekarz ma obowiązek wykonywania swojej pracy z należytą starannością. Staranność ta jest oceniana z perspektyw zawodowego charakteru wykonywanych czynności. Natomiast zasady etyki zawodowej są sformułowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Naruszenie tych zasad stanowi dodatkowo występek dyscyplinarny. W postępowaniu tym lekarz może być reprezentowany również przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz otrzymać poradę prawną z zakresu prawa medycznego serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus