Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Obowiązki pracodawcy w postępowaniu egzekucyjnym

Obowiązki pracodawcy 

 W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego bardzo często na żądanie wierzyciela komornik kieruje egzekucję do wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika. W tym celu ww. organ egzekucyjny zwraca się do pracodawcy o dokonanie stosownych potrąceń. W związku z tym faktem na pracodawcy ciąży szereg obowiązków. W niniejszym artykule zostaną omówione czynności jakich dokonać musi pracodawca na żądanie komornika w zakresie zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika.

Jak wygląda procedura egzekucji z wynagrodzenia? 

  Na wstępie należy zaznaczyć, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do właściwości komornika działającego przy Sądzie Rejonowym, w okręgu którego dłużnik posiada swoją siedzibę. Jest to jednak wyłącznie zasada, która nie ma charakteru bezwzględnego bowiem wierzyciel może w tym przypadku na zasadzie wyboru skierować wniosek egzekucyjny również do innego komornika. Zasada ta będzie miała decydujące znaczenie w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez kilku komorników. Komornik w toku egzekucji wynagrodzenia za pracę dokonuje jego zajęcia. O tym fakcie zawiadomiony jest zarówno pracownik będący dłużnikiem jak i pracodawca, który jest również wezwany do tego, aby nie przekazywał wynagrodzenia pracownikowi, w części która nie jest wolna od zajęcia. Kwotę tę co do zasady należy przekazać wierzycielowi, a jeżeli prowadzonych jest kilka postępowań egzekucyjnych komornikowi. Pracodawca zostanie poinformowany na jakie czyje konto ma przelać pieniądze w raz z podaniem numeru rachunku bankowego. Pracodawca nie jest w żadnym przypadku uprawniony do kwestionowania zadłużenia pracownika. Dodatkowo na wezwanie Komornika pracodawca jest zobowiązany do udzielenia określonych informacji na temat wynagrodzenia pracownika, w szczególności przedłożenia zestawienie wynagrodzenia otrzymanego przez dłużnika przez ostatnie trzy miesiące. Pracodawca na wezwanie komornika jest także zobowiązany do określenia terminu w jakim będzie przekazywał środki z tytułu zajętego wynagrodzenia oraz wysokość w jakiej wynagrodzenie dłużnika będzie podlegać zajęciu.

Zmiana lub wygaśniecie umowy o pracę

  W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę zastosowanie znajduje zasada ciągłości oznacza to, że bez znaczenia dla jego skuteczności jest to, że pracodawca zawarł z pracownikiem nową umowę o pracę lub też doszło do zmiany osoby pracodawcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy, na którym będzie się znajdować informacja o dokonanym zajęciu. Dłużnik jest zobowiązany do powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również w sprawach egzekucyjnych. W tym zakresie istnieje możliwość reprezentowania dłużnika i wierzyciela. Istnieje również możliwość udzielenia porady prawnej pracodawcy w zakresie jego obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus