Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Obowiązki Prezesa Sądu

Prezes Sądu 

  W każdym Sądzie niezależnie od szczebla funkcjonuje stanowisko Prezesa Sądu. Prezes Sądu to sędzia powołany do kierowania pracami Sądu oraz reprezentowania go na zewnątrz. Niektóre czynności w zakresie kierowania pracami Sądu są powierzone dyrektorowi Sądu. Dyrektor Sądu nie jest sędzią, nie musi posiadać nawet wykształcenia prawniczego, a powołany jest do wykonywania czynności z zakresu administracji Sądu. Do czynności takich należy w szczególności pełnienie funkcji zwierzchnika pracowników administracyjnych Sądu, czyli tych którym praca nie jest bezpośrednio związana z merytorycznym rozpoznaniem spraw. Dyrektor Sądu nie musi być powołany w każdym Sądzie Rejonowym, a wówczas jego zadania wykonuje dyrektor przełożonego Sądu Okręgowego. Prezes Sądu jest natomiast zwierzchnikiem pionu orzeczniczego. Dotyczy to zarówno pracowników Sądu wykonujących samodzielne czynności, w szczególności sędziów ale także prawniczego personelu pomocniczy w postaci asystentów sędziów. Oczywiście Prezes Sądu nie ma wpływu na merytoryczna treść wydawanych przez Sądy rozstrzygnięć, gdyż to leży w zakresie sfery niezależności i niezawisłości sędziów. W zakresie merytorycznym Prezes Sądu jest, w szczególności odpowiedzialny za ocenę jednolitości orzecznictwa kierowanego Sądu. Jest to bardzo ważne, gdyż jednolitość orzecznictwa zapewnia równe szanse stron postępowania

Kto powołuje Prezesa Sądu?

  Prezesowie Sądów są powoływani decyzją Ministra Sprawiedliwości. Jest to zrozumiale i nie narusza podziału władzy wykonawczej i ustawodawczej, gdyż nadzór Prezesa Sądu nie obejmuje zakresu objętego sferą niezawisłości sędziowskiej. Nadzór Prezesa Sądu jest wymagany z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy Sądu. Prezes jest również uprawniony do przyjmowania skarg. W tym celu najczęściej wyznaczony jest dyżur Prezesa Sądu w trakcie którego są przyjmowane strony.  Jeżeli chodzi o stanowisko Dyrektora Sądu to również za jego powołanie jest odpowiedzialny Minister Sprawiedliwości, który może go również odwołać. Na to stanowisko powoływane są zwykle osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Istnieje także możliwość powołania zastępcy Dyrektora Sądu wówczas gdy zachodzi taka potrzeba (w praktyce decyzje o tym są podejmowane biorąc pod uwagę wielkość Sądu i potrzeby organizacyjne).

Istota funkcji

  Funkcja Prezesa Sądu jest bardzo ważna i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na to stanowisko powoływani są najczęściej najbardziej doświadczeni sędziowie, posiadający najdłuższy staż pracy w danym Sądzie. Wykonywanie funkcji Prezesa Sądu wiąże się także z koniecznością wykonywania wielu obowiązków formalnych, które nie są ściśle związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus