Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm -

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Na czym polega stała obsługa prawna?

Stała obsługa prawna firmy to w dzisiejszych czasach bardzo popularna usługa prawna. Usługę taką świadczą głównie Kancelarie adwokackie oraz Kancelarie radców prawnych. Polega ona na powtarzającym się świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotu gospodarczego z jednoczesnym ukierunkowaniem Kancelarii na specjalizację związaną z branżą, w której działa usługobiorca. W takim przypadku wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jest ustalane ryczałtowo biorąc pod uwagę zakres  obsługiwanej działalności gospodarczej. Zakres usługi obejmuje zasadniczo doradztwo prawne, sporządzanie umów i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej, analizę umów handlowych, czynności związane z rejestracją spółek i innych podmiotów oraz obsługą KRS oraz CEIDG. Zwykle Kancelaria współpracuje również z biurem rachunkowym Klienta nadzorując jego działania oraz świadcząc doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

Zakres stałej obsługi prawnej

Zasadniczą część usługi stanowi oczywiście reprezentację przed sądem, oraz sporządzanie pismo procesowych, takich jak pozwy, apelacje, sprzeciwy i inne środki odwoławcze. Znana jest również praktyka oddelegowania Prawnika, będącego pracownikiem Kancelarii adwokackiej  bądź radcowskiej do wykonywania czynności stałej obsługi prawnej w siedzibie Klienta. Prawnik taki zawsze jest dostępny dla przedsiębiorcy, a jednocześnie korzysta z fachowego zaplecza Kancelarii, w której pracuje takiego jak służbowe porady prawne czy dostęp do informatycznych systemów informacji prawnej.

Pomoc na etapie  przedsądowym

Natomiast na etapie przedsądowym prowadzimy postępowania mediacyjne, zajmujemy się egzekucją zaległych faktur na drodze polubownej, w szczególności sporządzamy wezwania do zapłaty i opinie prawne z uwzględnieniem aspektów ekonomii oraz zarządzania.

Pomoc w sytuacjach spornych 

W dzisiejszych czasach stosunki handlowe generują wiele sytuacji konfliktowych. Przedsiębiorca nie musi być prawnikiem, dlatego dobrze jest powierzenie obsługi prawnej Kancelarii i skupienie się na rozwijaniu swojego biznesu. Dążymy przedsiębiorców wielkim szacunkiem, bowiem to oni rozwijają Polską, tworzą miejsca pracy i zwiększają dobrobyt naszego kraju.  

Jak działamy?

Prowadzimy obsługę prawną Przedsiębiorców z terenu całego województwa podkarpackiego, ze szczególny uwzględnieniem tych, którzy swój biznes prowadzą na terenie Powiatu Przeworskiego, Powiatu Rzeszowskiego oraz Powiatu Jarosławskiego. Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii.