Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm -
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

  Stała obsługa prawna firmy to w dzisiejszych czasach bardzo popularna usługa prawna. Usługę taką świadczą głównie Kancelarie adwokackie oraz Kancelarie radców prawnych. Polega ona na powtarzającym się świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotu gospodarczego z jednoczesnym ukierunkowaniem Kancelarii na specjalizację związaną z branżą, w której działa usługobiorca. W takim przypadku wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jest ustalane ryczałtowo biorąc pod uwagę zakres  obsługiwanej działalności gospodarczej. Zakres usługi obejmuje zasadniczo doradztwo prawne, sporządzanie umów i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej, analizę umów handlowych, czynności związane z rejestracją spółek i innych podmiotów oraz obsługą KRS oraz CEIDG. Zwykle Kancelaria współpracuje również z biurem rachunkowym Klienta nadzorując jego działania oraz świadcząc doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

  Zasadniczą część usługi stanowi oczywiście reprezentacje przed sądem, oraz sporządzanie pismo procesowych, takich jak pozwy, apelacje, sprzeciwy i inne środki odwoławcze. Znana jest również praktyka oddelegowania Prawnika, będącego pracownikiem Kancelarii adwokackiej  bądź radcowskiej do wykonywania czynności stałej obsługi prawnej w siedzibie Klienta. Prawnik taki zawsze jest osteony dla przedsiębiorcy, a jednocześnie korzysta z fachowego zaplecza Kancelarii, w której pracuje takiego jak służbowe porady prawne czy dostęp do informatycznych systemów informacji prawnej.

  Natomiast na etapie przedsądowym prowadzimy postępowania mediacyjne, zajmujemy się egzekucją zaległych faktur na drodze polubownej, w szczególności sporządzamy wezwania do zapłaty i opinie prawne z uwzględnieniem aspektów ekonomii oraz zarządzania.

  W dzisiejszych czasach stosunki handlowe generują wiele sytuacji konfliktowych. Przedsiębiorca nie musi być prawnikiem, dlatego dobrze jest powierzenie obsługi prawnej Kancelarii i skupienie się na rozwijaniu swojego biznesu. Dążymy przedsiębiorców wielkim szacunkiem, bowiem to oni rozwijają Polską, tworzą miejsca pracy i zwiększają dobrobyt naszego kraju.  

  Prowadzimy obsługę prawną Przedsiębiorców z terenu całego województwa podkarpackiego, ze szczególny uwzględnieniem tych, którzy swój biznes prowadzą na terenie Powiatu Przeworskiego, Powiatu Rzeszowskiego oraz Powiatu Jarosławskiego. Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii.

Obsługa prawna firm -
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17