Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odebranie dziecka w trybie konwencji haskiej, a zawieszenie postępowania

Rozstrzygnięcie Sądu 

 Jak wiadomo zgodnie z konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. zwanej w obrocie konwekcją haską, którą stronę jest również Polska właściwy organ krajowy jest zobowiązany do podjęcia czynności w celu powrotu dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego przez jednego z rodziców do rodzica, który zgodnie z orzeczeniem organu jurysdykcyjnego innego państwa jest uprawniony do sprawowania opieki nad tym dzieckiem. W postępowaniach tych zasadą jest posiadanie jurysdykcji przez państwo, do którego zostało uprowadzone dziecko. W praktyce może dojść do sytuacji, że osoba (rodzic), która dokonała uprowadzenia lub zatrzymania dziecka wystąpi do polskiego Sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie opieki oraz władzy rodzicielskiej nad dzieckiem W takiej sytuacji co nie budzi wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać postępowaniu prowadzonemu na podstawie konwencji haskiej i tak też czyni polski ustawodawca w art. 6982 §2 k. p. c. W postępowaniach z udziałem czynnika trans-granicznego warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Konwencja haska, a prawo krajowe 

  Z powołanego artykułu wynika, że w okresie gdy toczy się postępowanie na podstawie konwencji haskiej Sąd polski nie może wszcząć postępowania, którego przedmiotem będzie rozstrzygniecie w sprawie władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, którego dotyczy to pierwsze postępowanie. Jeżeli natomiast okoliczność taka ujawni się dopiero po wszczęciu postępowania, np. w skutek zatajenie jej przez Wnioskodawcę Sąd obligatoryjnie powinien zawiesić takie postępowanie z urzędu, co oczywiście nie wyklucza możliwości złożenia wniosku w tym zakresie przez osobę zainteresowaną. Postępowanie takie może dotyczyć wyłącznie kwestii władzy rodzicielskiej oraz opieki, a także materie te mogą stanowić treść rozstrzygnięć dodatkowych (np. w postępowaniu rozwodowym). Po zakończeniu postępowania prowadzonego na podstawie konwencji haskiej, które co do zasady powinno prowadzić do powrotu dziecka do rodzica, który sprawuje nad nim opiekę na podstawie zagranicznego organu jurysdykcyjnego polski Sąd powinien postępowanie wznowić i rozstrzygnąć co do istoty. Zakończenie postępowania prowadzonego w trybie konwencji haskiej dotyczy jednak wyłącznie fazy jurysdykcyjnej, dlatego dla wznowienia ww. zawieszonego postępowania nie jest konieczne wykonanie orzeczenia wydanego w trybie konwencji haskiej. W każdym jednak przypadku Sąd jest zobligowany do badania swojej jurysdykcji krajowej z urzędu, którą reguluje art. 11063 . Niezależnie od tego należy zaznaczyć, że uprowadzenie dziecka przez drugiego z rodziców lub jego bezprawne zatrzymanie stanowi również przestępstwo.

Zmiany w przepisach 

  W sejmie procedowany jest projekt ustawy w sprawie regulacji dotyczących postępowań mających na celu wykonanie postanowień między innymi konwencji haskiej. Z uwagi na ten fakt należy spodziewać się zmian w opisywanych procedurach. Kancelaria na stronie, której się znajdujesz posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus