Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność karna za mobbing

Mobbing jako naruszenie praw pracowniczych

Mobbing stanowi naruszenie praw pracowniczych, który może skutkować poniesieniem przez pracodawcę sankcji wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz prawa pracy. Mobbing bardzo często realizuje również znamiona przestępstwa. W takim przypadku pracownik powinien zawiadomić odpowiednie organy postępowania przygotowawczego o możliwości popełnienia przestępstwa. Przepisy prawa karnego nie zawierają definicji mobbingu. Pracodawcy oskarżeni o mobbing w postępowaniu karnym podlegają w tych sytuacjach odpowiedzialności za uporczywe naruszenia praw pracowniczych, tj. za przestępstwo stypizowane w art. 218 kodeksu karnego lub za przestępstwo nękania stypizowane w art. 207 kodeksu karnego.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej przez osobę stosującą mobbing

W przypadku odpowiedzialności na zasadzie art. 218 kodeksu karnego konieczne jest wykazanie, że pomiędzy osobą stosującą mobbing oraz osobą która jest jego ofiarą istnieje stosunek pracy lub stosunek podległości służbowej, gdyż tylko taka osoba wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, o którym mowa w ww. przepisie. W orzecznictwie przyjmuje się, że również stosowanie praktyk mobbingu lub nie przeciwdziałaniu mu ma charakter uporczywego naruszania praw pracowniczych. W takim jednak przypadku konieczna jest umyślność. Fakt umyślności nie budzi wątpliwości gdy pracodawca sam stosuje praktyki określane mianem mobbingu. Nie można natomiast przepisać pracodawcy umyślności w przypadku gdy to pracownik stosuje wobec innego pracownika takie praktyki, o czym pracodawca nie wie. Dodatkowo działanie pracodawcy powinno mieć charakter uporczywy lub złośliwy. Przesłanki takie są spełnione wówczas, gdy zachowania pracodawcy naruszające prawa pracownika mają charakter powtarzalny. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności pracownik powinien zwrócić pracodawcy uwagę na te naruszenia, a jeżeli sytuacja się powtórzy zostanie zrealizowania przesłanka uporczywości.

Mobbing jako znęcanie się

Mobbing jak już wcześniej wspomniano może stanowić również przesłankę odpowiedzialności za znęcanie psychiczne. W przypadku stosunku pracy pracownik pozostaje z pracodawcą w stosunku zależności co umożliwia pracodawcy realizację znamion tego przestępstwa. W przypadku skazania pracodawcę za mobbing rozumiany jako znęcanie psychiczne lub uporczywe naruszanie praw pracownika wobec pracodawcy może być również zastosowany środek karny w postaci zakazu sprawowania funkcji kierowniczych. Jest to zrozumiałe gdyż osoba stosująca takie praktyki nie posiada kompetencji do zarządzania zespołem.

Pomoc prawna dla ofiar mobbingu

Jeżeli padłeś ofiarą mobbingu zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub w Rzeszowie w celu zasięgnięcia porady prawnej. Pracownik powinien dochodzić swoich słusznych praw zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus