Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność nowego pracodawcy

Przeniesienie przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę 

W obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do tego, że przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym ulega zbyciu, czyli przeniesieniu na inny podmiot. W skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym wchodzą również zawarte z poprzednim pracodawcą stosunki pracy. Ze stosunków tych mogą wynikać zarówno uprawnienia dla nowego pracodawcy, jak i zobowiązania takie jak obowiązek zapłaty zaległego wynagrodzenia czy odszkodowania za niezasadne rozwiązanie stosunku pracy. Nowy pracodawca w takim przypadku wstępuje w stosunek pracy na miejsce pracodawcy, który zbył przedsiębiorstwo.

Pojęcie zbywanego Zakładu Pracy

Pod pojęciem zakładu pracy należy rozumieć przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną, w sposób wystarczający wyodrębnioną część. Przedsiębiorstwem takim może być sklep lub Kancelaria adwokacka czy radcowska zatrudniająca pracowników. Co prawda przedsiębiorstwo  takie nie posiada osobowości prawnej, ale stanowi jednostkę gospodarczą. Nie ma też przeszkód aby takie przedsiębiorstwo wnieść jako wkład skład do spółki kapitałowej. W taki przypadku przedsiębiorstwo takie jeżeli będzie prowadzone w formie takiej spółki będzie traktowane jako niezależny od jego właściciela podmiot (chodzi o niezależność pod względem odpowiedzialności za zobowiązania).

Skutki zbycia przedsiębiorstwa dla pracownika

Przejście praw i obowiązków na nowego pracodawcy bez zgody pracownika może być nadużywane. Dla przykładu pracodawca posiada duże zaległości finansowe wobec pracownika. Prowadzi on indywidualną działalność gospodarczą dlatego ponosi on odpowiedzialność za te zobowiązania całym swoim majątkiem. Pracodawca taki jest wypłacalny, gdyż posiada prywatny dom. W celu uniknięcia odpowiedzialności za swoje zobowiązania pracodawca mógłby przenieść własność przedsiębiorstwa na spółkę, której kapitał zakładowy nie pozwala na realizację takich zobowiązań. Właśnie dlatego w przepisach prawa pracy zawarta jest regulacja na podstawie której poprzedni pracodawca również odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wchodzącego w skład zbytego przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj co oczywiste o zobowiązania, które powstały przed przeniesieniem własności zakładu pracy. W takim przypadku nowy i poprzedni właściciel tego zakładu (przedsiębiorstwa) odpowiadają za te zobowiązania solidarnie. Oznacza to, że pracownik w celu wyegzekwowania należnych kwot może pozwać każdego z nich i od każdego zadąć zapłaty całej sumy należności (nie jest to odpowiedzialność proporcjonalna).

Pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w ochronie słusznych praw pracowników. Jeżeli potrzebujesz, aby prawnik sporządził dla Ciebie pozew lub reprezentował Cie na rozprawie sądowej zapraszamy do kontaktu.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus