Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Reżimy odpowiedzialności pracownika 

Pracownicy odpowiadają wobec pracodawcy według trzech podstawowych reżimów odpowiedzialności. Po pierwsze na zasadzie odpowiedzialności porządkowej. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracodawca może zastosować wobec pracownika jedną z kar przewidzianych dla tej odpowiedzialności w kodeksie pracy.

Rodzaje kar porządkowych

Najcięższą z kar jest co do zasady kara pieniężna bowiem dotyczy sfery ekonomicznej pracownika. Kara ta może być stosowana jedynie za bardzo wąsko ujęty katalog przewinień pracowniczych, w szczególności stawienie się  do pracy w stanie nietrzeźwości. Natomiast najłagodniejszą z kar jest kara upomnienia stosowana  za mniej uporczywe przewinienia pracownika. Po środku plasuje się kara nagany, która może być wymierzana za ten sam katalog przewinień pracownika co kara upomnienia.

Kara pieniężna

Kara pieniężna może być stosowana za przewinienia, dla których przewidziana jest możliwość ukarania pracownika karą upomnienia oraz nagany. Natomiast nie wobec każdego przewinienia za które można wymierzyć pracownikowi naganę lub upomnienie można zastosować karę pieniężną. Warto pamiętać, że informacja, a precyzyjniej zawiadomienie o ukaraniu pracownika trafia do części B akt osobowych pracownika, gdzie znajdują się dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.

Czy kara pieniężna to samo co kara umowna?

Nic bardziej mylnego. Kara umowna to instytucja przewidziana w przepisach prawa cywilnego, która ma stanowić ryczałt za szkodę poniesioną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy, natomiast w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w kodeksie pracy cel kary jest zasadniczo inny. Kara pieniężna nie służy naprawieniu szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika, fundusze pochodzące z kar pieniężnych przeznaczane są bowiem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Pracy. Co więcej w związku z faktem wprowadzenia instytucji odpowiedzialności porządkowej pracowników stosowanie w umowie o pracę kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest niedopuszczalne. Teza ta nie wynika wprost z przepisów prawa jednak jest akcentowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego, którego linia orzecznicza jest w tym zakresie ugruntowana i jednoznaczna. Nie ma natomiast przeszkód, aby  nakładać kary umowną na pracodawcę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Indywidualna porada prawna

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji lub zasięgnąć porady prawnej dotyczącej twojego konkretnego przypadku zgłoś się do wybranej Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii Radcy Prawnego. Adwokat lub Radca prawny bardziej szczegółowo wyjaśni Ci zagadnienia, które budzą Twoje wątpliwości. Możesz również skontaktować się z Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek, która wykonuje zawód radcy prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku. Pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy dotyczące zastosowania kary porządkowej wobec pracownika. Pomoc Prawnika, ze względu na skomplikowany system polskiego prawa jest przydatna.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus