Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność za długi małżonka

Skutki majątkowe zawarcia małżeństwa 

Zawierając związek powstaje określony ustrój majątkowy małżeński. Jeżeli małżonkowie nie zawarli przed małżeństwem lub w jego trakcje umowy majątkowej małżeńskiej zastosowanie znajduje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W takim przypadku istnieje majątek wspólny małżonków oraz majątki osobistego każdego z nich. Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągną zobowiązanie nie budzi wątpliwości, że wierzyciel może zwrócić się o jego zaspokojenie do każdego z małżonków. W takim przypadku wierzyciel może skierować egzekucję zarówno do majątku osobistego męża, majątku osobistego żony oraz ich majątku wspólnego. Jeżeli natomiast tylko jeden z małżonków jest stroną umowy obligacyjnej jako dłużnik wówczas odpowiada wyłącznie swoim majątkiem oraz niektórymi składnikami majątku wspólnego związanego z jego działalnością zawodową, zarobkową oraz twórczą (wynagrodzenie za pracę, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, dochody z prawa autorskich, praw pokrewnych, praw wynikających własności przemysłowej). Taki zakres odpowiedzialności znajduje również zastosowanie w przypadku gdy dług nie wynika z czynności prawnej, a np. z tytułu odpowiedzialności deliktowej). Jeżeli zobowiązanie jest natomiast związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzyciel może żądać zaspokojenia również ze składników przedsiębiorstwa, nawet jeżeli należą one do majątku wspólnego. Wierzyciel może również uzyskać klauzule wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi w celu prowadzenia egzekucji przez Komornika z majątku wspólnego w przypadku gdy małżonek ten wyraził zgodę na zaciągnięcie tego zobowiązania. Dowodem na to, że małżonek wyraził taką zgodę może być jedynie dokument prywatny lub urzędowy (nie zeznania świadka, ani przesłuchanie stron). W takim przypadku wierzyciel może się zaspokoić zarówno z majątku małżonka- dłużnika jak i z majątku wspólnego, nie może natomiast zaspokoić się z majątku osobistego małżonka, który nie zaciągnął zobowiązania.

Pomoc w sprawach majątkowych, małżeńskich 

Jeżeli Twój małżonek się zadłuża i chcesz wiedzieć jakie są skutki ekonomiczne takiego działania dla Ciebie i waszych dzieci zasięgnij porady adwokata lub radcy prawnego. niektórych przypadkach istnieje konieczność rozważenia zasadności wniosku o ubezwłasnowolnienie małżonka (uzależnienie od zaciągania kredytów, hazard itp.) Niezależnie od tego można również zwrócić się do Sądu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Najwięcej sprawa które prowadzi nasza Kancelaria dotyczy właśnie spraw rodzinnych, a zwłaszcza stosunków majątkowych wynikających ze stosunku małżeństwa i pokrewieństwa. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski, szczególnie zapraszam do skorzystania z moich usług mieszkańców Przeworsk, Jarosławia, Kańczugi, Przemyśla oraz Rzeszowa.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus