Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki zoo

Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, może zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa.  Co do zasady to sama spółka ponosi odpowiedzialność za swoje długi. W przypadku gdy stała się niewypłacalna i wszczęto procedurę likwidacji masy upadłości, a uzyskane kwoty nie zaspokoją wierzycieli niestety nie mają oni możliwości dochodzenia spłaty zobowiązań od wspólników tejże spółki. Wspólnicy ryzykują zatem jedynie wkładem wniesionym do spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Istnieje jednak możliwość, że członkowie zarządu będą odpowiadać za zobowiązania spółki. Członkiem zarządu może być zarówno wspólnik jak i osoba trzecia. Członkowie zarządu spółki zoo odpowiadają jednak pod pewnymi warunkami. Pozytywne przesłanki odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki są następujące:

  • bezskuteczność egzekucji z majątku spółki (wykazanie przez wierzyciela, że majątek spójki nie pozwala na jego zaspokojenie)

Natomiast do negatywnych przesłanek uniemożliwiających odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki należą:

  • zgłoszenie przez członka Zarządu we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, likwidacji lub wszczęcie postępowanie układowego,

  • niezgłoszenie powyższych wniosków nastąpiło bez winy zarządu lub pomimo winy zarządu wierzyciele nie ponieśli szkody z tego tytułu.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki zoo w organizacji 

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja spółki zoo w organizacji. Dla przypomnienia jest to okres w historii spółki pomiędzy zawarciem umowy spółki lub sporządzenia aktu założycielskiego w przypadku spółki jednoosobowej, a jej rejestracją. Za zobowiązania spółki zoo odpowiada sama spółka, ale także osoby działające w jej imieniu. Spółka zoo w organizacji może być reprezentowana przez zarząd lub pełnomocnika ustawionego jednomyślną uchwałą wspólników (w przypadku spółki jednoosobowej ustanowionego przez jedynego wspólnika). Zatwierdzenie czynności podmiotów reprezentujących spółkę w organizacji nie zwalnia ich z odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem osób trzecich.

Wykluczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki 

Podsumowując prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem spółki zoo z ograniczoną odpowiedzialność co do zasady wyklucza odpowiedzialność finansową wspólników za jej zobowiązania. Jednak w przypadku gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu takiej spółki po spełnieniu pewnych przesłanek może odpowiadać za jej zobowiązania.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zasięgnij porady adwokackiej lub porady radcy prawnego. Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek ma swoje biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus