Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Pozbawienie wolności 

 Kara pozbawienia wolności jest karą wyjątkowo uciążliwą. Z uwagi na ten fakt skazanym bardzo często zależy na tym, aby została ona odroczona. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy przypadków, gdy wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało w ogóle rozpoczęte. W przypadku bowiem gdy skazany przebywa już w zakładzie karnym można mówić jedynie o możliwości udzielenia przerwy w wykonaniu kary. Nie ma natomiast przeszkód ku temu, aby w stosunku do skazanego została odroczona kara pozbawienia wolności w przypadku gdy zostało już wysłane skazanemu wezwanie do stawienia się do zakładu karnego, czy też nawet podjęto czynności procesowe w celu przymusowego doprowadzenia skazanego go do zakładu karnego.  

Odroczenie wykonania orzeczonej kary

  Zagadnienie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest uregulowane w art. 151 kodeksu karnego wykonawczego. Odroczenie takie następuje tylko i wyłącznie na wniosek skazanego, a zatem nie jest możliwe, aby Sąd w tym zakresie działał z urzędu. Właściwym do rozpoznania stosownego wniosku skazanego w tym zakresie jest Sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Pod względem formalnym wniosek taki powinien zawierać dane skazanego, takie jak imię i nazwisko, a w miarę możliwości także numer PESEL. Wnioskodawca powinien także wskazać odroczenia jakiej kary żąda z podaniem sygnatury akt i daty wyroku, którym została orzeczona. Skazany musi także określić na ile chce, aby przedmiotowa kara została odroczona. W tym zakresie obowiązuje jednak pewne ograniczenie czasowe. Kara pozbawienia wolności może być odroczona maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Co prawda odroczenia takie mogą być dokonywane kilkakrotnie jednak łącznie okresy odroczenia nie mogą przekroczyć jednego roku. Wyjątkiem są tutaj osoby skazane, które sprawują samotnie opiekę nad dzieckiem (w takim przypadku Sąd może odroczyć karę nawet na okres do ukończenia przez to dziecko 3 roku życia). W uzasadnieniu ww. wniosku skazany powinien wskazać dlaczego natychmiastowe wykonanie kary pociągnie dla niego i jego rodziny wyjątkowo ciężkie skutki. Powodem odroczenia kary może być w szczególności ciężka choroba skazanego lub osoby mu najbliższej. Sądy często uwzględniają żądania skazanego w tym zakresie w przypadku gdy jest on jedynym żywicielem rodziny. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie sądowej w kwocie 80 zł. W niektórych sytuacjach skazany może w ogóle uniknąć osadzenia w zakładzie karnym i po wykorzystaniu maksymalnego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności złożyć wniosek o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dotyczy to jednak wyłącznie kar do jednego roku pozbawienia wolności.

Sprawy karne

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również sprawami karnymi, w tym dotyczącymi wykonania orzeczonych już kar. Zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus