Odrzucenie spadku

Czym jet spadek?

Prawie każdy z nas w swoim życiu spotyka się z sytuacją, gdy z powodu śmierci jakiejś bliskiej nam osoby na podstawie przepisów prawa dziedziczymy majątek postawiony po tym  zmarłym. Należy jednak pamiętać, że spadkobiercy oprócz aktywów które postawił po sobie spadkodawca może także odziedziczyć długi tej osoby. Czasami bywa tak,  że dziedziczący nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że zmarły postawił po sobie takie zobowiązania. W efekcie po jakimś czasie mogą do niego zgłosić się wierzyciele zmarłego i żądać uregulowania tych odziedziczonych długów.  Bywają również przypadki, że spadkobierca  z różnych innych powodów nie chce lub obawia się przyjąć spadek, który mu się ustawowo należy.

Kiedy należy odrzucić spadek?

Istotniej  jednak wyście z sytuacji, kiedy spadkobierca nie chce przyjąć spadku po zmarłym krewnych lub innej osobie obawiając się lub będąc pewnym, że spadkodawca ten za życia zaciągnął długi, które po jego śmierci będą wchodzić w skład spadku i swoją sumą mogą nawet przewyższać majątek pozostawiony przez zmarłego. W takim przypadku spadkobierca ma prawo na odrzucenie spadku. Okres na dokonanie tej czynności wynosi 6 miesięcy. Jednym z sposobów na odrzucenie spadku jest złożenie oświadczenia woli w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania odrzucającego spadek. Oświadczanie to powinny być sporządzone na piśmie. Z takim wnioskiem zanim złożymy go w sądzie musimy jednak najpierw udać się jeszcze do notariusza, gdyż  na tym piśmie powinien być notarialnie poświadczony podpis osoby, która je składa.

Powołanie dalszych spadkobierców

Należy jednak pamiętać, po odrzuceniu przez nas spadku w dalszej kolejności do dziedziczenia mogą być powołane nasz dzieci. Jeśli nie posiadają one odpowiedniego wieku, a nie chcemy aby one odziedziczyły  długi po zmarłym krewnym musimy najpierw złożyć do sądu wniosek o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dzieci polegającą na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, a następnie w ich imieniu odrzucić spadek. Aby prawidłowo  i sprawnie sporządzić te wnioski i załatwić wszystkie formalności przed sądem  najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata, który udzieli nam z pewnością wyczerpujących porad związanych z tą tematyką prawną.

Pomoc Kancelarii

Zapraszamy wówczas do Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek, która prowadzi swoje Kancelarie w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku. Pani radca prawny wyjaśni wszystkie zagadnienia związane z tym tematem i zapewni jak najlepsze zabezpieczenie interesów prawnych danego klienta.  Zespół Prawników Kancelarii specjalizuje się między innymi w sprawach spadkowych.