Odszkodowanie, a koszty procesu

Ryzyko przegrania sprawy

Przed rozpoczęciem każdej sprawy cywilnej należy liczyć się z ryzykiem, że zostanie ona przegrana. W takim najczęściej łączy się to z poniesieniem dodatkowych, często wysokich kosztów procesu. Takie regulację kodeksu cywilnego mogą oczywiście zniechęcać potencjalnych poszkodowanych do dochodzenia swoich praw w Sądzie, z drugiej jednak strony zapobiegają wnoszeniu oczywiście bezzasadnych powództw, co jest obciążeniem zarówno dla strony przeciwnej, jak i wymiaru sprawiedliwości. Dlatego właśnie przed podjęciem decyzji o wytoczeniu sprawy o odszkodowanie należy wstępnie zweryfikować zasadność powództwa i ewentualne szansę na wygraną.

Ryzyko przegrania sprawy, w przypadku błędów medycznych

W przypadku błędów medycznych wstępna weryfikacja roszczenia może polegać na skonsultowaniu się z innym lekarzem specjalistą, niż ten który wykonał zabieg w celu uzyskania odpowiedzi, na pytanie czy uszczerbek na zdrowiu pacjenta rzeczywiście jest wynikiem błędu medycznego. Oczywiście taka wstępna opinia może być podważona przez powołanego w sprawie biegłego lekarza specjalistę lecz daje pewien obraz tego jak rzeczywiście można zakwalifikować dane zdarzenie. W przypadku natomiast szkody w dobrach majątkowych można zlecić sporządzenie prywatnego operatu szacunkowego określającego wartość powstałej szkody. Operat ten będzie również przydatny przy określeniu wartości przedmiotu sporu, którą należy podać w pozwie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten dokument prywatny Sąd uznał za wiarygodny, najczęściej jednak będzie powołany biegły na tę okoliczność. Jeżeli nawet okaże się. że sporządzony przez powoda dla celów prywatnych operat szacunkowy zawyżył wartość szkody, to nie może on odpowiadać na zasadzie art. 98 kodeksu postępowania cywilnego za wynik procesu jako strona przegrywająca sprawę w części. Zlecenie przez powoda sporządzenie prywatnej ekspertyzy przez rzeczoznawcę świadczy o tym, że zawyżenie wartości żądanego roszczenia nie wynikło z winy powoda.

Konsultacja z prawnikiem

Przed podjęciem decyzji o pozwaniu Zakładu Ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczeniowej warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik poinformuje osobę zainteresowaną jakie są szanse na wygraną w oparciu o obowiązujące przepisy i linie orzeczniczą lub też poradzi, aby w celu weryfikacji zasadności roszczenia przed etapem sądowym sporządzić jeszcze dodatkowe ekspertyzy. Ostateczna decyzja należy do Klienta, gdyż to on jest dysponentem swoich uprawnień materialno-prawnych.

Pomoc Kancelarii

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat regulacji prawa cywilnego dotyczących odszkodowań zapraszamy do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu. W celu uzyskania porady indywidualnej można umówić spotkanie w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.