Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Skazanie niewinnego człowieka

W praktyce obrotu prawnego nader często dochodzi do sytuacji, że osoby skazane za popełnienie przestępstwa okazują się być niewinne co zostaje ujawnione dopiero po wykonaniu kary w całości lub części. W takim przypadku osoby takie ponoszą co do zasady szkodę w dobrach majątkowych oraz doznają krzywdy. Przepisy kodeksu postępowania karnego stanowią regułę szczególną w stosunku do zasad odpowiedzialności skarbu państwa za szkodę powstałą w skutek wydania prawomocnej decyzji lub orzeczenia Sądu. Skazany może się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie wówczas gdy w wyniku kasacji lub wznowiono  postępowania został uniewinniony lub gdy zastosowano wobec niego łagodniejszą karę. Dotyczy to sytuacji gdy kara została rzeczywiście wykonana. Odszkodowanie nie przysługuje zatem wówczas gdy wykonanie kary zostało zawieszone lub z innych przyczyn wstrzymane.  Odszkodowanie i zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę zarówno z tytułu zastosowania kary, takiej np. jak kara pozbawienia wolności. Istnieje również możliwość o ubieganie się o odszkodowanie w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego. Środkiem takim, jest w szczególności umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym leczenia szpitalnego. W postępowaniu o uzyskanie odszkodowania od skarbu państwa z tego tytułu powód może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Dodatkowo z uprawnień do odszkodowania mogą również skorzystać osoby wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub, które zatrzymano. Warunkiem w tym przypadku jest wykazanie, że zastosowanie tych środków było wyjątkowo niesłuszne. W tym przypadku można rozróżnić dwie sytuacji. W pierwszej kolejności tymczasowe aresztowanie może być wyjątkowo niesłuszne z uwagi na później wydany prawomocny wyrok w tej sprawie. Dla przykładu w przypadku uniewinnienia oskarżonego zastosowane w toku postępowania przygotowawczego tymczasowe aresztowanie należy uznać za wyjątkowo niesłuszne. Sytuacja tata będzie miała jednak również miejsce w przypadku skazania oskarżonego, ale na karę łagodniejsza niż pozbawienie wolności.  Po drugie wyjątkowa niesłuszność może już zaistnieć w chwili zastosowania tymczasowego aresztowania. Dla przykładu zastosowano wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie pomimo braku ku temu przesłanek formalno-prawnych. W takiej sytuacji tymczasowe aresztowanie będzie wyjątkowo niesłuszne bez względu na treść orzeczenia kończącego sprawę.

Porada prawna w zakresie odszkodowania

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz zasięgnąć opinii w zakresie prawa karnego serdecznie zapraszamy do kontakt.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus