Oskarżyciel posiłkowy

Rola oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym

Czasami możemy zaobserwować, że podczas rozprawy sądowej o charakterze karnym oprócz oskarżyciela publicznego jakim jest prokurator w odbywającym się procesie uczestniczy także oskarżyciel posiłkowy. Rolę oskarżyciela posiłkowego może pełnić pokrzywdzony, który ma prawo działać jako strona w tym charakterze obok oskarżyciela publicznego. Zdarzają się także przypadki samodzielnego występowania oskarżyciela posiłkowego. Ustawodawca wprowadzając taką możliwość prawną miał na uwadze to, że pokrzywdzony często najbardziej orientuje się w sprawie i często może dostarczyć więcej dowodów potrzebnych do osądzenia oskarżonego, gdyż jest bardziej zaangażowany w toczący się proces i może także naprowadzać prokuratora na określone fakty.

Przystąpienie do sprawy oskarżyciela posiłkowego

Oświadczenie, które wyraża nasza wolę uczestnictwa w rozprawie karnej jako oskarżyciel posiłkowy powinniśmy złożyć przed sądem do czasu, w którym rozpocznie się rozprawa główna. Możemy to zrobić na piśmie lub ustnie. Istnieje również możliwość powołania przez nas pełnomocnika, który będzie nas reprezentował przed sądem.

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

W trakcie rozprawy oskarżycielowi posiłkowemu przysługują określone prawa. Może on formułować pytania do oskarżonego, przesłuchiwanych świadków czy biegłych. Należy także zaznaczyć, że taki oskarżyciel ma prawo do zgłaszania swoich wniosków dowodowych, które mogą być pominięte przez prokuratora, a wydają mu się istotne w kwestii osądzenia oskarżonego. Oskarżyciel Posiłkowy ma także dostęp do akt sprawy, może je przeglądać i sporządzać z nich odpisy.

Współpraca oskarżyciela posiłkowego z Prokuratorem  

Choć uprawnienia opisywanego przeze mnie oskarżyciela są samodzielne i może on działać na własna rękę wydaje się, że istotne jest jednak by w czasie trwania procesu oskarżyciel posiłkowy współpracował w jak największym zakresie z oskarżycielem publicznym. Naradzał się z nim i konsultował określone działania, gdyż prokurator jako profesjonalny znawca prawa może ocenić zebrane dowody i służyć radą.

Konsultacja w Kancelarii 

W sytuacji gdy chcemy jak najlepiej poznać w jakich przypadkach i kiedy możemy występować w roli oskarżyciela posiłkowego najlepiej udać się do radcy prawnego lub adwokata. Profesjonalny pełnomocnik poradzi nam jak właściwie złożyć oświadczenie przed sądem w tej sprawie i  jakie nam wtedy przysługują dokładnie prawa w czasie toczącego  się procesu. Radca prawny lub adwokat uzyskując nasze pełnomocnictwo może także działać w naszym imieniu w sprawie, w której sąd przyzna nam prawo do uczestnictwa jako oskarżyciel posiłkowy. Pani radca prawny Joanna Orłowska- Pączek zaprasza do swoich kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.