Otwarcie mieszkania i przeszukanie odzieży

Co zrobić gdy dłużnik nie wykazuje dochodów?

Bardzo często dłużnik nie wykazuje żadnych dochodów. Dzieje się tak, w szczególności gdy dłużnik świadczy pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy nieformalnej i pracodawca nie zgłosił go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie odprowadza stosownej zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji co oczywiste pracodawca popełnia przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym. Niezależnie od tego w sposób istotny utrudnia to prowadzenie egzekucji przez wierzyciela dłużnika, nie ma bowiem możliwości zajęcia wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji komornik może zastosować bardzo uciążliwe czynności względem dłużnika tak jak otwarcie mieszkania albo przeszukanie odzieży.

Czynności komornika w toku egzekucji

W pierwszej kolejności komornik może zażądać od dłużnika otworzenia mieszkania. Jeżeli dłużnik nie wykona dobrowolnie tego żądania komornik może zwrócić się o pomoc do policji, która korzystając z usług ślusarza siłą otworzy drzwi mieszkania. Wszelkimi kosztami asysty policji oraz pomocy ślusarza zostanie obciążony dłużnik. Po siłowym dostaniu się do mieszkania komornik powinien przeszukać wszelkie znajdujące się w nim przedmioty w celu poszukiwania wartościowych przedmiotów. Jeżeli takie przedmioty organ egzekucyjny znajdzie jest zobowiązany do ich zatrzymania i zajęcia. Komornik ma prawo przeszukać wszelkie schowki dłużnika. Nie ma natomiast możliwość, aby dłużnik dokonał zajęcia rzeczy osobistych dłużnika. Należy zauważyć, ze rzeczy te nie są jednak zwykle zbyt wartościowe.

Przeszukanie odzieży dłużnika

W przypadku gdy działania, o których mowa w poprzednim akapicie będą niewystarczające komornik ma prawo do przeszukania odzieży dłużnika. jeżeli w odzieży takiej osoby komornik znajdzie jakiś wartościowy przedmiot ma obowiązek dokonać jego zajęcia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przeszukanie odzieży powinno być dokonane przez osobę tej samej płci co dłużnik. Należy jednak zaznaczyć, że dłużnik może wyrazić zgodę także na to, aby został przeszukany przez osobę przeciwnej płci. W niektórych sytuacjach możliwe jest również przeszukanie odzieży domowników dłużnika lub dłużniczki.  Poza miejscem zamieszkania lub zakładu (przedsiębiorstwem) dłużniczkę można przesłuchać tylko i wyłącznie za zgodą właściwego Sądu Rejonowego.

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informację na temat uprawnień, które przysługują Ci w toku postępowania egzekucyjnego serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Kancelaria pomaga dłużnikom w sporach wynikających z niewłaściwego wykonywania czynności egzekucyjnych przez komorników w szczególności w zakresie przeszukania odzieży czy też siłowego otwarcia mieszkania dłużnika przez komornika.