Otwarcie mieszkania i przeszukanie odzieży

  Bardzo często dłużnik nie wykazuje żadnych dochodów. Dzieje się tak, w szczególności gdy dłużnik świadczy pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy nieformalnej i pracodawca nie zgłosił go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie odprowadza stosownej zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji co oczywiste pracodawca popełnia przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym., Niezależnie od tego w sposób istotny utrudnia to prowadzenie egzekucji przez wierzyciela dłużnika, nie ma bowiem możliwości zajęcia wynagrodzenia za prace. W takiej sytuacji komornik może zastosować bardzo uciążliwe czynności względem dłużnika tak jak otwarcie mieszkania albo przeszukanie odzieży.

  W pierwszej kolejności komornik może zażądać od dłużnika otworzenia mieszkania. Jeżeli dłużnik nie wykona dobrowolnie tego żądania komornik może zwrócić się o pomoc do policji która korzystając z usług ślusarza siłą otworzy  drzwi mieszkania. Wszelkimi kosztami asysty policji oraz pomocy ślusarza zostanie obciążony dłużnik. Po siłowym dostaniu się do mieszkania komornik powinien przeszukać wszelkie znajdujące się w nim przedmioty w celu poszukiwania wartościowych przedmiotów. Jeżeli takie przedmioty organ egzekucyjny znajdzie jest zobowiązany do ich zatrzymania i zajęcia. Komornik ma prawo przeszukać wszelkie schowki dłużniczki. Nie ma natomiast możliwość, aby dłużnik dokonał zajęcia rzeczy osobistych dłużnika. Należy zauważyć, ze rzeczy te nie są jednak zwykle  zbyt wartościowym.

  W przypadku gdy działania, o których mowa w poprzednim akapicie będą niewystarczające komornik ma prawo do przeszukania odzieży dłużniczki. jeżeli w odzieży takiej osoby komornik znajdzie jakiś wartościowy przedmiot ma obowiązek dokonać jego zajęcia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przeszukanie odzieży powinno być dokonane przez osobę tej samej płci co dłużnik. Należy jednak zaznaczyć, że dłużnik może wyrazić zgodę także na to, aby został przeszukany przez osobę przeciwnej płci. W niektórych sytuacjach możliwe jest również przeszukanie odzieży domowników dłużnika lub dłużniczki.  Poza miejscem zamieszkania lub zakładu (przedsiębiorstwem) dłużniczkę można przesłuchać tylko i wyłącznie za zgodę właściwego Sądu Rejonowego.

  Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informację na temat uprawnień, które przysługują Ci w toku postępowania egzekucyjnego serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Kancelaria pomaga dłużnikom w sporach wynikających z niewłaściwego wykonywania czynności egzekucyjnych przez komorników w szczególności w zakresie przeszukania odzieży czy też siłowego otwarcia mieszkania dłużnika przez komornika.