Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Funkcje zgromadzenia wspólników 

 Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki zoo. W zgromadzeniu tym mają prawo uczestniczyć wszyscy wspólnicy. W niektórych sytuacjach wspólnik nie może lub po prostu nie chce uczestniczyć w obradach takiego zgromadzenia. W takiej sytuacji może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik ten może być upoważniony wyłącznie do uczestniczenia w obradach ww. organu lub też pełnomocnictwo może upoważniać  także do oddania głosu w imieniu mocodawcy. Na pełnomocnictwie mogą się znaleźć także inne informacje (np. zgoda na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki).

Jakie wymagania musi spełniać pełnomocnictwo? 

  Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby wspólnika oraz pełnomocnika. Jeżeli chodzi o tę pierwszą osobę sprawa jest prostsza, gdyż jej dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego wystarczającym jest wskazanie jej imienia i nazwiska. W przypadku natomiast pełnomocnika należy wskazać dane indywidualizujące tę osobę, takie jak numer PESEL, czy serię i numer dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo takie musi być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo to nie może być zatem udzielone w sposób ustny, czy też mailowy. Forma ta zastrzeżona jest pod rygorem nieważności, dlatego też jej niezachowanie będzie skutkować nieważnością samego pełnomocnictwa, ale i również nieważnością uchwał podjętych przy udziale takiego pełnomocnika. Dodatkowo dokument pełnomocnictwa musi zostać dołączony do księgi protokołów. W orzecznictwie i doktrynie jednoznaczny jest pogląd, że w przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa nie znajduje zastosowania art. 99 kodeksu cywilnego. Dlatego właśnie nawet jeżeli dla podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego to dla pełnomocnictwa upoważniającego do udziału w tym zgromadzeniu wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Inaczej jest w przypadku glosowania pisemnego w trybie art. 227 kodeksu spółek handlowych, gdyż w tym zakresie istnieje spór co do tego, czy można w zwykłej formie pisemnej udzielić zgody na podjęcie przez zgromadzenie wspólników postanowienia, które dla swojej ważności wymaga zaprotokołowania w akcie notarialnym.

Kto może być pełnomocnikiem?

  Pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników może być co do zasady każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik może również reprezentować kilku wspólników i głosować inaczej w imieniu każdego z ich. Niedopuszczalnym jest natomiast, aby pełnomocnikiem takim był członek zarządu lub pracownik spółki.

Jak możemy Ci pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w zakresie usługi prawnej spółek prawa handlowego. W celu otrzymania oferty zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus