Pełnomocnik w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowych?

Co do zasady pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowych może być wyłącznie adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny. Pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dłużnika i w jego zakresie. Lista adwokatów i radców prawnych jest dostępna pod tym adresem:

https://rejestradwokatow.pl/adwokat

oraz

https://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/

Kto nie może być pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowych?

Pełnomocnikiem takim nie mogą być tak zwane firmy oddłużeniowe lub upadłościowe, ani ich pracownicy. Firma taka może wyłącznie pomóc w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak z uwagi na fakt, że w tym celu nie może posługiwać się adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami restrukturyzacyjnymi dlatego nie ma gwarancji, że wniosek taki będzie sporządzony profesjonalnie, w praktyce może się zdarzyć, że wniosek taki sporządzi osoba bez jakiegokolwiek wykształcenia. Ponadto w takim przypadku to dłużnik musi podpisać wszystkie niezbędne dokumenty oraz przesłać je do Sądu.

Czy Sądy w sposób negatywny podchodzą do dłużników reprezentowanych przez pełnomocników?

Nie, takie błędne informację są rozpowszechnianie przez podmioty, które nie posiadają uprawnień do zapewnienia Klientowi reprezentacji przed Sądem z tj. różnego rodzaju firmy oddłużeniowe i upadłościowe. Profesjonalny pełnomocnik to rzetelne wsparcie dla dłużnika. Wynagrodzenie wypłacone adwokatowi lub radcy prawnemu nie może być zakwestionowane przez Sąd. Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku wynagrodzenia firmy upadłościowej lub oddłużeniowej. Korzystanie z usług takiej firmy może być potraktowane jako rażące niedbalstwo, a tym samym umożliwić umorzenie zobowiązań. W naszej ocenie korzystanie z usług prawnych podmiotów, które nie posiadają uprawnień do świadczenia usług adwokackich i radcowskich, zwłaszcza jeżeli kwota wynagrodzenia przekracza 3 600 zł stanowi rażące niedbalstwo przy prowadzeniu swoich spraw.  

Czy warto korzystać z pomocy pełnomocnika, w postępowaniu upadłościowych?

Zdecydowanie tak. Tylko adwokat i radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny działając, na podstawie pełnomocnictwa może zapewnić ochronę interesów dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Jak uniknąć zarzutu rażącego niedbalstwo przy szukaniu pomocy w ogłoszeniu upadłości?

Przed skorzystaniem z pomocy należy sprawdzić, czy podmiot znajduje się na liście Kancelarii prowadzonej przez samorząd adwokacki lub radcowski. Wpis w KRS lub CEIDG nie świadczy o tym, że Kancelaria posiada uprawnienia. Pamiętajmy o tym. Jeżeli zgłosimy się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego nie można będzie zarzucić rażącego niedbalstwa, gdyż zgłosiliśmy się do profesjonalisty. W razie wątpliwości można zadzwonić do Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych, gdzie uzyskamy informację, czy mamy do czynienia z podmiotem profesjonalnym. Nie wierzmy w publikowane przez firmy zapewnienia, gdyż bardzo często powołują się one na estymę adwokatów i radców prawnych, chociaż nie mają z nimi nic wspólnego.

Co mogę zrobić, jeżeli zostałem wprowadzony w błąd co do uprawnień podmiotów?

W takiej sytuacji należy uchylić się od złożonego oświadczenia woli i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia. Czynności te można wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Możemy Cię reprezentować w postępowaniu upadłościowym. Jeśli wybierzesz inną Kancelarię ustalimy czy posiada ona uprawnienia. Jeżeli Kancelaria nie posiada uprawnień pomożemy Ci w rozwiązaniu umowy i odzyskaniu pieniędzy, w razie potrzeby możemy w Twoim imieniu zawiadomić odpowiednie organy, że zostałeś oszukany. Następnie będziesz mógł skorzystać z pomocy naszego zespołu radców prawnych w postępowaniu upadłościowym lub wybrać inną Kancelarię z uprawnieniami.