Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Pełnomocnik z urzędu dla upadłego Konsumenta

Jakie osoby ogłaszają upadłość konsumencką?

Osoby, które znajduje się w stanie niewypłacalności najczęściej są w tak trudnej sytuacji finansowej, że nie są w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia zawodowego zastępcy procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego. Wynika to po pierwsze z faktu, że osoby w trudnej sytuacji finansowej bardzo często nie pracują lub otrzymują stosunkowo niskie wynagrodzenie. Istnieją również sytuacje, że co prawda upadły konsument dobrze zarabia, ale prawie całe jego wynagrodzenie podlega zajęciu przez Komornika w toku egzekucji prowadzonej z wniosku jednego lub kilku wierzycieli. Nie mniej jednak osoba taka potrzebuje pomocy prawnika bowiem sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym dużej wiedzy prawnej oraz ekonomicznej. Nasza Kancelaria w wyjątkowych sytuacjach zgadza się na prowadzeniem z urzędu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie albo w Krakowie. Wcześniej należy jednak uzgodnić taką możliwość z wybranym radcą prawnym z naszej Kancelarii. 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

Sporządzenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jako pełnomocnika z urzędu w sprawie upadłościowej jest natomiast proste. Konsument może również wskazać konkretnego prawnika do prowadzenia sprawy (musi to być prawnik z pełnymi uprawnieniami). Najlepiej w takiej sytuacji wskazać adwokata lub radcę prawnego, który specjalizuje się w sprawach upadłościowych bowiem nie każdy prawnik specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. W takiej sytuacji wybrany adwokat lub radca prawny może odmówić prowadzenia sprawy co jest zrozumiałe i najczęściej korzystne dla Klienta z powodu, że gwarantuje to najwyższy standard świadczonych usług prawnych. Niestety Sądy niechętnie ustanawiają pełnomocnika z urzędu w sprawach upadłościowych. Wynika to z faktu, że koszty pomocy prawnej z urzędu pokrywa skarb państwa. Dodatkowo, aby Sąd ustanowił pełnomocnika z urzędu należy wykazać, że sprawa ma charakter skomplikowany. Najczęściej za skomplikowaną sprawę należy uznać taką, w której występuje wielu wierzycieli, a całkowite kwoty zaciągniętych zobowiązań nie są znane. Za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu w postępowaniu upadłościowy przemawiają też okoliczności dotyczące sytuacji osobistej dłużnika takiej jak stan chorobowy, który uniemożliwia mu samodzielne prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych. Z uwagi na ten fakt do ww. wniosku dobrze jest dołączyć wszelkiego rodzaju dokumentację medyczną taką jak karty leczenia szpitalnego, czy zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężki stan zdrowia osoby, która stała się niewypłacalna. jeżeli chcesz dowiedzieć się na jakich zasadach nasza Kancelaria przyjmuje tego  rodzaju sprawy  z urzędu zapraszający na stronę o upadłości konsumenckiej w Rzeszowie

Pomoc z urzędu od Kancelarii 

Ustanowienie prawnika z urzędu ma jednak zwoje wady. Przede wszystkim nie zawsze Sąd ustanowi pełnomocnika o którego wnioskuje strona. Dodatkowo w przypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu wydłuży się czas złożenia przedmiotowego wniosku o upadłość. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach upadłościowym zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus