Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Podział sum uzyskanych z egzekucji nieruchomości

Kilku wierzycieli, a podział sum uzyskanych w toku egzekucji

Po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji z nieruchomości pieniądze z jej sprzedaży trafiają na konto komornika. Skuteczne zakończenie egzekucji oznacza, że w wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony kupujący oraz zostało wydane postanowienie o przybiciu, na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości. Postanowienie takie jest wydawane co oczywiste dopiero spełnieniu warunków licytacji, w tym zapłaty przez podmiot który wygrał licytację ceny. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym występował wyłącznie jeden wierzyciel sprawa jest prosta, bowiem uzyskuje on zaspokojenie z ceny sprzedaży licytowanej nieruchomości oczywiście po pomniejszeniu kosztów egzekucji należnych komornikowi. Inaczej jest w przypadku gdy zaspokojenia z przedmiotowej nieruchomości dochodzi kilku wierzycieli. W takim przypadku zachodzi konieczność podziału sum uzyskanych z licytacji pomiędzy wierzycieli uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto zaspokojenia mogą zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego mogą uzyskać również wierzyciele, którzy przedłożą tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności) z dowodem wezwania dłużnika do zapłaty (potwierdzenie wysłania takiego pisma). Ponadto zaspokojenia ze zlicytowanej nieruchomości mogą również żądać wierzyciele, których wierzytelność została zabezpieczona przez Sąd (np. wierzyciel składając powództwo wnosił o zapłatę kwoty tytułem zabezpieczenia roszczenia na czas procesu). Warunkiem jest tutaj to, aby wierzytelności te zostały zgłoszone przed uprawomocnieniem postanowienia o przybici. Ponadto zaspokojenie z ceny nieruchomości mogą również uzyskać osoby, które nabyły prawo do licytowanej nieruchomości. Warunkiem jest to jednak to aby te prawa były uwzględnione w opisie i oszacowaniu nieruchomości lub chociażby udowodnione do momentu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu. W tym zakresie pomocy wierzycielom w toku postępowania egzekucyjnego może udzielić również adwokat lub radca prawny.

Kolejność zaspokojenia wierzycieli

Pierwszeństwo zaspokojenia z uzyskanej w toku licytacji komorniczej kwoty mają co do zasady wierzyciele hipoteczni. Uprzywilejowanie to jest uzasadnione, gdyż celem zabezpieczenia hipotecznego jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania w jak najszerszym zakresie. Dopiero wówczas gdy wierzyciel hipoteczny zostanie zaspokojony w całości kwoty uzyskane w wyniku realizacji warunków licytacji zostaną przekazane na rachunek pozostałych wierzycieli. Bardzo często jednak jest tak, że kwota uzyskana w toku licytacja nie zaspokaja w całości roszczeń wierzyciela hipotecznego co uniemożliwia zaspokojenie w jakiejkolwiek części pozostałych wierzycieli.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących podziału kwot uzyskanych w toku egzekucji

Nasza Kancelarii posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W Kancelarii istnieje możliwość przedłożenia dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w celu dokonania oceny stanu sprawy i możliwości jakie przysługują wierzycielowi.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus