Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Pomoc policji czy czynnościach egzekucyjnych

Z czyjej pomocy może korzystać komornik? 

Przy wykonaniu niektórych czynności w toku prowadzonego postępowania Komornik ma prawo do korzystania z pomocy innych organów. Jest to zrozumiałe, gdyż Komornik bardzo często potrzebuje ochrony fizycznej. Dodatkowo w niektórych sytuacjach w trakcje egzekucji istnieje konieczność zastosowania środków przymusu w stosunku do dłużnika. Tak jest zwłaszcza gdy następuje przeszukanie domu lub mieszkania dłużnika. Komornik nie jest jednak uprawniony do tego, aby używać tego rodzaju środków w stosunku do stron postępowania. Upoważnieni są do tego natomiast funkcjonariusze policji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba organ egzekucyjne zwraca się więc do nich o pomoc. Pomocy takiej może udzielić nie tylko Policja, ale także inne organu uprawnione do stosowania środków przymusu bezpośredniego takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, czy też Straż Graniczna. To do jakiej instytucji zwróci się w danej konkretnej sprawie Komornik zależy od konkretnego przypadku i potrzeb organu egzekucyjnego. Możliwość zastosowania środków przymusu przez organy na zlecenie Komornika jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy dłużnik stawia opór w zakresie wykonywanych czynności w toku postępowania egzekucyjnego Komornikowi, a nie osobie trzeciej, w szczególności wierzyciele. Tezę te potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku stawiania oporu przez żołnierza czynnej służby wojskowej co do zasady Komornik powinien zawrócić się do właściwego organu wojskowego, w szczególności żandarmerii wojskowej.

Zasady udzielania pomocy w posterowaniu egzekucyjnym

Zasady udzielania pomocy Komornikowi w zakresie zastosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do dłużnika oraz zapewnianie ochrony Komornikowi reguluje stosowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W zakresie pomocy udzielanej przez Agencję Wywiadu Wojskowego oraz Żandarmerię Wojskową wydaje Minister właściwy do Spraw Obrony Narodowej. Oczywiście zasadą jest, że koszty takiej interwencji ponosi dłużnik, dlatego nie warto aby stawiał on opór jeżeli działania Komornika są zgodne z prawem. Jeżeli natomiast jest inaczej policja lub inne organy mogą odmówić udzielenia Komornikowi pomocy.

Pomoc w postępowaniu egzekucyjnym

W swoje praktyce spotykam się zarówno z przypadkami, gdy to Komornik narusza przepisy postępowania, jak i gdy dłużnik celowo podejmuje czynności mające na cele udaremnić wszczęto egzekucję. Na każdym etapie postępowania możesz zwrócić się do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie o udzielenie niezbędnych informacji i pomoc prawną.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus