Pomoc w sprawach spadkowych

Czego dotyczą sprawy o spadek?

Do spraw spadkowych należą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek. Istnieją też sprawy związane z postępowaniami dotyczącymi spadku takie jak sprawy o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz zmarłego.

Kto może Ci pomóc w sprawie o spadek?

W sprawach dotyczących spadku pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni. Zawodowy prawnik może nie tylko udzielić porady prawnej, ale także sporządzić niezbędne pisma, zgromadzić potrzebne dokumenty oraz reprezentować swojego mocodawcę w Sądzie podczas rozprawy. Pomocy w tych sprawach udzielają także notariusze, którzy sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy o dział spadku.

Jak przeprowadzić sprawę spadkową krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jeżeli nie minęło 6 miesięcy od dnia powołania do spadku należy także złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Sporządzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia jest możliwe tylko jeżeli wszyscy spadkobiercy stawia się osobiście w Kancelarii notarialnej. Jeżeli nie ma takiej możliwości konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy zgłosić fakt nabycia spadku do urzędu skarbowego, a w przypadku gdy zmarły był właścicielem nieruchomości także złożyć wniosek o wpis spadkobierców jako właścicieli w księgach wieczystych. Sprawę podziału majątku spadkowego można załatwić w Kancelarii notarialnej, warunkiem jest jednak zgodna wola wszystkich spadkobierców. W tym przypadku jednak spadkobiercy nie muszą osobiście odwiedzać Kancelarii notarialnej, gdyż mogą działać przez pełnomocnika. Jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia ich spór rozstrzygnie Sąd w postępowaniu o dział spadku.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Koszt prowadzenia sprawy o stwierdzenia nabycia spadku wynosi zazwyczaj 3 600 zł. W przypadku kolejnego etapu, tj. postępowania o dział spadku kwota wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego jest zależna od wartości udziału w spadku. Zwykle jest to kwota w przedziale od 3 600 zł do 5 400 zł.

Jak długo trwa sprawa spadkowa?

Postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku trwa zwykle 3 miesiące. W przypadku sprawy o dział spadku sprawa może się zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli jednak konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego sprawa najprawdopodobniej potrwa dłużej niż rok.

Czy będę musiał zapłacić podatek od spadku?

Jeżeli spadkobierca jest osobą najbliższą, np. dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem dla spadkodawcy to wówczas nie będzie musiał zapłacić podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. W innym przypadku należy zapłacić podatek obliczone na podstawie wartości udziału w spadku.

Czy szybciej można załatwiać sprawę spadkową przed Sądami, czy notariuszem?

Oczywiście załatwienie sprawy u notariusza jest znacznie szybsze i przeważnie tańsze niż przed Sądem. Nie w każdej jednak sytuacji notariusz może sporządzić potrzebne dokumenty. Jeżeli jest to możliwe, w szczególności spadkobiercy przebywają w Polsce i nie istnieje między nimi spór należy zatem udać się do notariusza.  

Jak zgromadzić dokumenty potrzebne w Sądzie lub w Kancelarii notarialnej?

W tym celu możesz zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego, który przygotuje potrzebne dokumenty w porozumieniu z notariuszem, który ma sporządzić akt.