Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Uklady zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy to wewnętrzne źródła prawa pracy, które obowiązuje określone kategorię pracowników. Dokumenty te są wyrazem i wynikiem podejmowanego dialogu społecznego. Tego rodzaju umowy powinny być negocjowane. Rokowania pozwalają na sprecyzowanie żądań każdej ze stron oraz odnalezienie rozwiązania, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich partnerów. Układy te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, którzy im podlegają, aniżeli postanowienia powszechnie obowiązującego prawa pracy, czy umowy o pracę. Dlatego właśnie zawieranie układów zbiorowych pracy jest co do zasady korzystne dla pracowników danej firmy. Układy zbiorowe pracy zakładane są w imieniu pracowników zbiorowo. W tym przypadku pracownicy reprezentowani są przez organizację związkowe. W przypadku ponadzakładowych układów zbiorowych właściwym są ponadzakładowe organizację związkowe, czyli takie które zrzeszają pracowników z różnych zakładów pracy. Do organizacji takich należą zarówno ogólnopolskie organizacje zawodowe jak i federacje oraz konfederacje zakładowych organizacji związkowych. Przykładem ogólnopolskiej organizacji związkowej jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli chodzi natomiast o pracodawców to w takiej sytuacji są oni reprezentowani przez
organizację pracodawców, w której są zrzeszeni. Przykładem takiej organizacji
jest „Lewiatan”.

Reorezentatywna organizacja związkowa

Ponadzakładowa organizacja związkowa może posiadać przymiot reprezentatywności w rozumieniu kodeksu pracy. W takim przypadku organizacji takiej przysługują szczególne uprawnienia. Żeby został przyznany takie status organizacja ta musi spełnić określone przesłanki. Przesłanki te są określone w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Jeżeli organizacja nie spełnia tych warunków istnieje możliwość przyznania statusu reprezentatywności na podstawie tego, że organizacja zrzesza co najmniej 10 procent ogółu pracowników objętych działaniami statutu. Nie dotyczy to przypadków gdy liczba zrzeszonych pracownikowi jest niższa niż dziesięć tysięcy. Co oczywiste reprezentatywna ponadzakładową organizacją związkową jest również organizacja zrzeszająca największa liczbę pracowników w danym zakładzie pracy. W sposób formalny reprezentatywność ponadzakładowej organizacji związkowej stwierdza w postępowaniu nieprocesowym w terminie trzydziestu dni Sąd Okręgowy w Warszawie. Dokumentację związana z założeniem ponadzakładowej organizacji związkowej może sporządzić również adwokat lub radca prawny. Najczęściej organizacja taka korzysta ze stałej obsługi prawnej.

Nasza pomoc

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W celu odbycia konsultacji z zakresu problemów wynikających ze zbiorowego prawa pracy zapraszamy do umówienia spotkania.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus